Rozpočet na průmyslový výzkum, vývoj a inovace je nedostatečný

pokles

Vládou schválený rozpočet na výzkum, vývoj a inovace počítá pro rok 2021 jen s výší 37,5 miliard korun, pro roky 2022 a 2023 pak s 38 mld. Kč. Rada pro výzkum, vývoj a inovace přitom pro příští rok navrhovala původně výdaje o cca 750 milionů Kč vyšší. Nedostatečný rozpočet bude omezovat firmy ve využívání programů Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR jako Trend, Národní centra kompetence či The Country for the Future. Například v poslední soutěži programu Trend si podniky zažádaly o podporu zhruba ve výši 7,7 miliard korun. Vláda na něj alokovala ale pouze 1 miliardu korun. Svaz průmyslu a dopravy proto navrhuje využít na podporu výzkumu, vývoje a inovací prostředky z Národního plánu obnovy.

„Vzhledem k aktuálnímu hospodářskému poklesu a nejasnému vývoji je nezbytné více podpořit aplikovaný průmyslový výzkum ve firmách a jejich spolupráci s výzkumnými organizacemi. Tím pomůžeme zabránit snížení konkurenceschopnosti české ekonomiky a propouštění vysoce kvalifikovaných pracovníků. Aby se firmy mohly na výzkum a inovace zaměřit, musí vláda pro tuto oblast alokovat dostatečné prostředky v připravovaném Národním plánu obnovy. Tato podpora ale musí mít stejně výhodné podmínky čerpání jako národní zdroje,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„U posledních soutěží programu TREND si firmy zažádaly pro své projekty o podporu sedmkrát vyšší, než je plánovaná alokace na jednotlivé soutěže. To jasně ukazuje, že řada soukromých firem, které jsou dosud tahouny růstu investic v této oblasti, nebude mít v současné době dostatek prostředků na své inovace,“ vysvětluje Bohuslav Čížek a dodává: „Pokud ČR nezajistí dostatečné prostředky ani z Plánu obnovy, bude to v rozporu s cílem směrování České republiky mezi nejinovativnější země Evropy, jak si v loni stanovila vláda v Inovační strategii ČR 2030.“

Národní plán obnovy představuje soubor reforem a investic nutných k čerpání prostředků z nástroje EU na podporu oživení a odolnosti, resp. Recovery and Resilience facility. Ten představuje jednu z cest EU, jak pomoci napravit okamžité hospodářské a sociální škody způsobené pandemií koronavirem, podpořit hospodářské oživení a posílit ekonomiky členských zemí EU.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu