Rozšíření výjimky pro osvobození daně z plynu zmírní ceny energie

plyn

Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje na dopady dramatického růstu cen energie na firmy už od podzimu 2021 a vyjednává s vládou opatření, která pomohou podnikům. Podle Svazu je ale potřeba realizovat konkrétní kroky a pro firmy udělat mnohem více. Nad rámec představeného balíčku třinácti opatření Svaz proto navrhuje například rozšířit výjimku osvobození plynu od daně pro nejvíce postižené průmyslové sektory. Intenzivně také s MPO spolupracuje na co nejrychlejším nastavení parametrů pomoci v souladu s Dočasným krizovým rámcem Evropské komise. Ten je třeba rychle a maximálně využít.

Dle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR z poloviny března je skokové zdražování energie a surovin nejvýznamnějším faktorem, který negativně dopadá na podnikání více než poloviny dotázaných firem, na 16 % firem dokonce fatálně. Aktuální nárůsty snižují zisky firem, prostředky na potřebné investice či dále významně zvyšují inflační tlaky napříč ekonomikou. Svaz průmyslu s MPO vyjednává řešení a nastavení některých opatření z představeného balíčku.

„V balíčku 13 opatření z dílny MPO je bezpochyby řada smysluplných návrhů, ale pro firmy neobsahuje příliš nového. Je třeba udělat mnohem více. Jsme rádi, že MPO do balíčku zařadilo tzv. kompenzace nepřímých nákladů, tedy základní opatření, které roky využívají i jiné země a cíleně míří na vybraná energeticky náročná odvětví. Pomůže ale jen velmi omezenému okruhu firem. Vláda musí jednat rychle a přijmout i další konkrétní opatření,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu navrhuje například snížení příspěvku na podporované zdroje energie nebo rozšíření výjimky osvobození zemního plynu od daně alespoň pro energeticky náročné průmyslové podniky. Nyní se nemusí daň odvádět například za plyn nakoupený pro výrobu elektřiny, ale také pro vytápění domácností.

Průmysl je s podílem 39 % největším konečným spotřebitelem zemního plynu. Meziročně přitom průmyslovým výrobcům dle ČSÚ zdražil zemní plyn o 95 %. Jedná se o průměr všech výrobců, některým se navýšila cena i o stovky procent. Bez plynu se neobejde například výroba skla a keramiky, oceli, používá se v automobilovém průmyslu, ve slévárnách, ale významným spotřebitelem je i potravinářský a nápojový průmysl.

Svaz průmyslu také doporučuje a s MPO již spolupracuje, aby ČR na pomoc firmám maximálně využila Dočasného krizového rámce Evropské komise na pomoc firmám, kterých se dotkl výrazně růst cen energie.

„Jedná se o jedno ze třinácti plánovaných opatření vlády, u kterého je potřeba nyní dopracovat konkrétní parametry. Svaz průmyslu proto nyní sbírá potřebná data, aby ministerstvo průmyslu mohlo dokončit konkrétní podobu a předložit ji na vládu,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu