Rozvojové září ČVUT: škola mezinárodních rozvojových a humanitárních projektů zaměřená na jejich technické aspekty již potřetí

studenti ČVUT

Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT pořádá již třetí ročník letní školy s názvem Rozvojové září. Program volně navazuje na cyklus přednášek Rozvojové středy, který se koná již pátým rokem. Týdenní letní škola ve dnech 5.–9. září 2022 propojí technicky zaměřené obory s rozvojovými a humanitárními projekty. Přes 15 specialistů představí svá témata a seznámí posluchače se svými projekty i realizacemi. Cílem letní školy je i podpořit a iniciovat mezioborovou spolupráci.

rozvojové září 2022 ČVUT

 

„Na letní škole se potkají studenti i realizátoři technických i humanitních oborů a společně budou diskutovat nad důležitými tématy humanitární i rozvojové pomoci, například nad stavbami v rozvojových zemích, využitím přírodních materiálů, vodou, sanitací nebo dnes tak aktuální energií a potravinovou závislostí a změnou klimatu. Představíme si konkrétní projekty, a proběhnou i praktické workshopy, například stavba jurty,” upřesňuje zakladatel Centra pro mezinárodní rozvojové projekty (ICWD ČVUT) a spolupořadatel letní školy Ing. Jan Tilinger, Ph.D.

Humanitární a rozvojové organizace často potřebují konzultace ze strany technicky vzdělaných odborníků, pokud mají jejich projekty fungovat dobře i po technické stránce. Již samotné zapojení technicky vzdělaných odborníků do zahraničních rozvojových projektů zvyšuje pravděpodobnost, že vzniklé stavby a infrastruktura budou sloužit déle a lépe. „Multioborová spolupráce technických a netechnických oborů vede k vytvoření kvalitnějšího zázemí pro fungování projektu,“ doplňují pořadatelé.

Pro účast nejsou třeba předchozí hlubší technické znalosti. Zvaní jsou studenti technických i netechnických škol, pracovníci rozvojových projektů i veřejnost, kterou tematika zajímá. Registrační poplatek je jen symbolický, tedy se může zúčastnit opravdu kdokoliv, a registrace je možná až do termínu konání akce. Organizátor ICWD ČVUT doporučuje Rozvojové září každému, koho zajímají mezinárodní rozvojové projekty a chtěl by se o nich dozvědět více.

Více informací naleznete tady.

Konání Rozvojového září je podpořeno dotací České rozvojové agentury z prostředků Zahraniční rozvojové spolupráce ČR. V rámci stejného projektu proběhne v tomto roce ještě 16 Rozvojových střed (cyklus přednášek o rozvojových projektech), 2 Projektové maratony (společné vytváření technické části konkrétního projektu) a přednášky pro střední školy a 8.–9. třídy základních škol, jež jsou pro školy zcela zdarma (Stavby v souvislostech).

Zdroj zprávy: ČVUT Praha