Růst TÜV SÜD nadále pokračuje: příjmy přesahují 2,4 miliardy eur

CEO TUV SUD Stepken

Praha/Mnichov. Intenzivní zájem společnosti TÜV SÜD o lidi, životní prostředí a technologický pokrok trvá již od roku 1866. V roce 2017 dosáhl koncern s celosvětovou působností v poskytování služeb nových rekordních výší příjmů a zisků. Meziroční příjmy se zvýšily o zhruba 3,6 % na 2,427 mld. eur a výnosy a zisk před úroky a zdaněním (upravený EBIT) vzrostly o více než 7,4 % na hodnotu 216,7 mil. eur. Ve společnosti TÜV SÜD je celosvětově zaměstnáno více než 24 000 lidí – téměř polovina z nich pak působí mimo území Německa.

  • Investice do budoucnosti: na testovací infrastrukturu a digitalizaci vynaloženo 123 mil. eur
  • Nové rekordy: příjmy ve výši 2,427 mld. eur, zisk 216,7 mil. eur (upravený zisk EBIT)
  • Růstové trhy: digitalizace – kybernetická bezpečnost – autonomní řízení

Prof. Dr. Ing. Axel Stepken

TÜV SÜD má za sebou celou řadu let soustavného růstu, jehož motorem je usilovný další rozvoj služeb a neustálé rozšiřování sítě odborníků a laboratoří této společnosti. V roce 2017 vynaložil tento poskytovatel služeb na mezinárodní úrovni zhruba 123 mil. eur na expanzi své zkušební infrastruktury, rozvoj služeb a obchodních modelů na poli digitalizace a na internet věcí (Industry 4.0), ale i na odbornou průpravu svého personálu pro zajištění digitální připravenosti. Důvěra, kterou ve společnost TÜV SÜD vkládají zákazníci po celém světě, je jedním z hlavních důvodů schopnosti dalšího ziskového růstu podniku v roce 2017 i přes náročnost celosvětové situace. „Naše podnikání ovlivnily také politické nejistoty, negativní měnové vlivy a protekcionistické tendence, což je podstatným způsobem spojeno s globálním obchodováním zbožím a přístupem na celosvětové trhy, ale i s bezpečností výrobků, infrastruktury a procesů,“ vysvětlil na tiskové konferenci k výsledkům hospodaření v Mnichově předseda představenstva TÜV SÜD AG Prof. Dr. Ing. Axel Stepken. Navzdory této obtížné situaci dosáhl mezinárodní poskytovatel technických služeb v roce 2017 úspěšného zvýšení svých příjmů na 2,427 mld. eur a také zvýšení upraveného zisku EBIT na 217 mil. eur, a dostal se tak na nové rekordní úrovně. Společnost vygenerovala 42 % svých příjmů od zákazníků mimo území Německa.

Rozsáhlý úspěch
Podle hlavního ekonoma TÜV SÜD AG Dr. Matthiase J. Rappa je povzbuzující zejména skutečnost, že k úspěchům podniku ve finančním roce 2017 přispěly všechny provozní jednotky: „Segment MOBILITA opětovně dosáhl impozantního růstu příjmů přesahujícího 5 % na hodnotu 772,4 mil. eur. Segment PRŮMYSL své příjmy mírně zvýšil o 0,3 mil. eur na hodnotu přes 961 mil. eur. Segment CERTIFIKACE pak i nadále úspěšně pokračoval v růstu, a to o 7,4 % na hodnotu 714 mil. eur.“ Dr. Rapp poznamenal, že pozitivní vývoj je znát i na divizi Business Assurance, založené společností TÜV SÜD v roce 2017 v rámci segmentu CERTIFIKACE s cílem vypořádat se s rostoucím zájmem o nová bezpečnostní opatření související s digitalizací. „Skutečnost, že naše služby v oboru kybernetické bezpečnosti již nyní přispívají k růstu této divize, je velmi povzbuzující,“ uvedl hlavní ekonom a poznamenal, že to vysílá pozitivní signál pro budoucí rozvoj v této významné oblasti, ale i pro celé rychle rostoucí portfolio služeb společnosti na poli digitální transformace.

Nejsilnějším regionem je za finanční rok 2017 z pohledu příjmů opět EVROPA, kam spadá kontinent včetně Německa. Zde příjmy vzrostly o 4,8 % na více než 1,8 mld. eur. „Náš domácí trh, tedy Německo, kde jsme zaznamenali růst příjmů o 6,5 %, přinesl více než 1,5 mld. eur,“ prohlásil Rapp. „Vzhledem k našemu velkému podílu na trhu a ostré konkurenci je to vynikající výsledek.“ Růst byl nejsilnější v Severní a Jižní Americe, kde příjmy vzrostly o 7,2 % na více než 220 mil. eur. Region ASIE přispěl k výši konsolidovaných příjmů skupiny částkou 380 mil. eur.

Při pohledu na současné dění Rapp uvedl: „Rok 2018 jsme nastartovali úspěšně a jsem si jistý, že masivní tempo rozvoje našeho podnikání udržíme.“ Rapp dále vyjmenoval nejdůležitější činitele úspěchu společnosti, jako například její mezinárodní síť zkušebních laboratoří, rozsáhlé spektrum jejích služeb (včetně nových a inovačních technologií) i odbornost a zkušenosti jejích více než 24 000 zaměstnanců po celém světě.

Expanze globální zkušební infrastruktury
V roce 2017 společnost TÜV SÜD i nadále intenzivně investovala a vynaložila více než 123 mil. eur na svůj další rozvoj. Zaměřila se přitom zejména na expanzi globální zkušební infrastruktury, rozvoj nových služeb a obchodních modelů na poli digitalizace a přípravu svých pracovních sil na náročné úkoly, které obnáší digitální transformace. V USA společnost investovala celkem devět milionů eur do projektů zahrnujících i výstavbu laboratoře na převratné moderní úrovni pro zkoušení elektroniky. Ve Skotsku zahájila společnost TÜV SÜD výstavbu centra pro výzkum a vývoj zaměřeného na podmořská potrubí, kde bude v následujících letech nutno vynaložit kapitálové výdaje překračující 10 mil. eur. „Budeme soustavně pokračovat v modernizaci a rozšiřování našich zkušebních zařízení,“ oznámil Stepken. Jen v Číně má mezinárodní poskytovatel služeb plány vybudovat v následujících dvou letech tři nová centra na akumulátorové technologie. Tato centra doplní stávající síť laboratoří v Německu, Kanadě, USA a Jižní Koreji. „K tomu všemu jsme zahájili výstavbu nových prostor v Singapuru, kde chceme na jedno místo dát naše jednotky i zkušební provozovny,“ vyhlásil předseda představenstva. Spadá sem i singapurské středisko špičkové úrovně pro digitální služby, které jsme otevřeli před dvěma lety.

Dalšími směry investic TÜV SÜD jsou digitální transformace naší stávající základní činnosti a rozvoj nových služeb a obchodních modelů. „Na čele tohoto rozvoje jsou dvě naše špičková střediska pro digitální služby v Singapuru a Mnichově, ale i náš právní subjekt Digital Service GmbH založený v roce 2016, jehož úkolem je iniciovat a stimulovat významné projekty,“ vysvětlil Stepken. Patří sem ale i tzv. singapurský index připravenosti na inteligentní průmysl, který TÜV SÜD vyvinula v zastoupení komise pro ekonomický rozvoj (EDB) tohoto městského státu. Pro firmy je tento index použitelný ke stanovení jejich aktuálního stavu z pohledu přechodu na Industry 4.0 a použití daného výsledku jako výchozího bodu pro vyvinutí vlastní strategie digitální transformace. Další inovace TÜV SÜD se zaměřují na bezpečnost dat a kybernetickou bezpečnost. „Požadavky na způsob zlepšení ochrany dat a kybernetické bezpečnosti dostáváme prakticky ze všech oborů,“ uvedl předseda představenstva. „A právě v těchto oblastech nás čeká masivní expanze naší odbornosti a služeb.“

Technologie Sealed Cloud a kybernetická bezpečnost
Pro tuto oblast rozvoje byla milníkem akvizice dodavatele vysoce zabezpečených cloudových řešení, společnosti Uniscon GmbH, která proběhla v roce 2017. „Podniknutím tohoto kroku uskutečňujeme náš deklarovaný cíl zkoumat nové cesty a vytvářet nové modely podnikání,“ zdůraznil Stepken. „Díky akvizici Unisconu jsme mohli ústřední pozici v digitální transformaci zaujmout my, a zhostit se tak úlohy dodavatele spolehlivé a zabezpečené platformy k nakládání s citlivými daty.“ Řešení Unisconu nabízejí zabezpečené zpracování dat s tak jedinečnou funkcí, že se díky ní k datům zákazníka nedostane ani provozovatel platformy. Záběr technologie zvané Sealed Cloud sahá od analýzy videomonitoringu veřejných prostor až po zabezpečené zpracovávání zdravotnických dat a aplikace v pojišťovnictví nebo v automobilovém průmyslu.

I když jsou však data v rámci Sealed Cloud zabezpečená, je před kybernetickými útoky nutné chránit i jiné aplikace a prostředí. Aby společnost TÜV SÜD pomáhala podnikové sféře zvládat tato rizika ještě lépe, spojila v loňském roce svoje aktivity a služby v této oblasti pod hlavičku divize Business Assurance. „Zaměřili jsme se na minimalizaci rizik a dali jsme v rámci této divize dohromady spolehlivost organizačních procesů, bezpečnost technických procesů a bezpečnost digitálních procesů. Divize také zajišťuje transfer důležitých odborných poznatků v oblastech, jako je například odborná průprava zaměstnanců,“ vysvětlil Stepken. Základní činností divize jsou tzv. certifikace běžných systémů řízení podle mezinárodních norem, např. ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO 50001. Divize kromě toho i dodává nové služby v oblastech, jako je ochrana dat nebo kybernetická bezpečnost. Mezi příklady patří pomoc s implementací nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů nabývajícího platnosti dne 25. května 2018 a zavádějícího přísné požadavky na nakládání s osobními údaji nebo také podpora s kybernetickým zabezpečením průmyslových řídicích systémů, které sleduje a zlepšuje pomocí celé řady nástrojů, mezi něž patří analýza rizik, péče o zabezpečení údajů a testy průniku.

Autonomní řízení a automobilová platforma
Téma digitalizace vládne i v automobilovém průmyslu. „Zde se našimi komplexními zkušenostmi nashromážděnými v oblasti homologace vozidel a periodických technických kontrol podílíme na významných výzkumných a pilotních projektech,“ uvedl Stepken. Odborníci TÜV SÜD například nejen napomohli ke schválení prvního autonomně řízeného autobusu v Německu, ale spolupracují také s Německým výzkumným centrem pro umělou inteligenci (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI) na návrhu otevřené vývojové platformy, kterou by využívali výrobci, dodavatelé i technologické firmy v automobilovém průmyslu. V rámci iniciativy VdTÜV společnost TÜV SÜD dále vyvíjela řešení pro automobilovou platformu zajišťující zabezpečený a na výrobci nezávislý přístup k datům vznikajícím v rámci moderních palubních systémů vozidel. „Tato data jsou zajímavá pro nejrůznější typy aplikací, mezi něž patří i individuální intervaly servisu a údržby, ale i stanovování pojistného,“ vysvětlil předseda představenstva. Kromě toho ale také upozornil, že vývoj trhu těchto služeb by závisel na tom, zda budeme schopni úspěšně zajistit zabezpečené a nestranné nakládání s daty.