Rychle narůstající počet bankrotů je alarmující

bankrot

Při posledním zveřejnění nových údajů o bankrotech EU Eurostatem generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer uvedl: „Rychle rostoucí počet bankrotů je alarmující“.

bankrot

 

„Rychlost, s jakou počet bankrotů narůstá, je alarmující. Je to nejvyšší míra bankrotů v EU od doby, kdy se o nich začaly shromažďovat údaje. Vzduch k dýchání je stále těsnější, zejména pro malé a střední podniky. Mnoho bankrotů bylo uměle odloženo kvůli vládním podpůrným opatřením v důsledku pandemie Corona a tyto nyní končí. Znepokojivé jsou však bankroty v důsledku trojitého šoku vysokých nákladů na energii, vysokých nákladů na materiál a výrobu a rostoucích mzdových nákladů.

Místo toho, aby Evropa bojovala s příznaky nepřesnými opatřeními v krátkodobém horizontu, potřebuje pragmatický plán, jak rychle zlepšit rámcové podmínky pro podnikání a vytvořit pobídky pro investice. V nadcházejících letech lze očekávat nestabilní prostředí. Například náklady na energii se v dohledné době nevrátí na úroveň před pandemií. Aby EU posílila inovační sílu společností a podpořila konkurenceschopnost, musí současně zatáhnout za tři páky: snížit regulační zátěž zjednodušením předpisů a byrokracie, urychlit povolování a přístup k financím pro všechna průmyslová odvětví a snížit náklady na energii.“

Zdroj zprávy: BusinessEurope
BusinessEurope