Rychlejší navrhování uložení ložisek

skf

Návrháři dnes mohou díky zjednodušené verzi výkonného simulačního softwaru společnosti SKF rychleji a snáze navrhovat složitá uložení ložisek.

Ložiska jsou základní součástí každého stroje: správně navržené pohyblivé části mohou představovat rozdíl mezi efektivním strojem a strojem, který se neustále opotřebovává a porouchává.

Proto se výrobci ložisek snaží pomáhat svým zákazníkům, aby byl návrh této součásti bezchybný. Tato pomoc má mnoho podob, od nabídky aktuálních online katalogů – včetně přímé podpory aplikačních inženýrů – po vývoj softwaru, který jim umožní navrhovat produkty daleko efektivněji.

Jedním ze způsobů, jakým pomáhá společnost SKF, je přizpůsobení vlastního softwaru s názvem SimPro Expert – který požívá k vývoji a návrhu velmi složitých uložení ložisek – tak, aby byl pro zákazníky mnohem uživatelsky přívětivější.

Software SimPro Expert lze použít k modelování celé převodovky, což umožňuje sledovat působení jednoho hřídele na druhý, určit podpůrné vlastnosti pouzdra a podrobně se seznámit s chováním ložiska v daných podmínkách.

„Aplikační inženýři společnosti SKF s tímto softwarem vyrostli, ale abyste dosáhli maxima, musíte být jeho relativně častým uživatelem a mít dostatečnou úroveň znalostí o ložiscích“, říká Francisco Serrano, produktový manažer pro technické nástroje společnosti SKF.

I když mají konstruktéři v OEM společnostech široké znalosti o ložiscích, řada z nich se nepovažuje za „odborníky“. Nemusí navrhovat uložení ložisek tak často jako aplikační inženýři společnosti SKF – mezi jednotlivými projekty návrhu ložisek mohou být delší časové intervaly. Navíc nemohou věnovat tolik času a úsilí podrobnostem ovládání komplexního simulačního softwaru.

To je jeden z důvodů, proč společnost SKF vyvinula SimPro Quick – zjednodušenou verzi svých specializovaných programů pro návrh ložisek. Software SimPro Quick má stejný základ jako pokročilejší produkty, jako je SimPro Expert nebo SimPro Spindle – a zachovává si řadu jejich pokročilých funkcí – ale jeho použití je mnohem jednodušší. Zákazníci požadovali pokročilejší analýzu svých návrhů ložisek, ale chtěli ji dělat intuitivně, s použitím nástrojů, které nejsou zbytečně složité. SimPro Quick je nástroj pro simulaci jednohřídelového ložiska, který byl vyvinut pro rychlé vyhodnocení návrhu uložení ložisek a jejich výkonových vlastností – na základě příslušných požadavků a podmínek pro aplikaci.

Odkaz na katalog
Klíčovou funkcí softwaru je jeho napojení na nový online katalog válečkových ložisek společnosti SKF – což je živá databáze produktů. To znamená, že všechny produkty použití v návrhu budou aktuální.

„Kdybychom stále používali papírový katalog, byl by zastaralý v den tisku,“ uvádí Serrano. „Nyní je s tímto softwarem živý – takže každý vybraný produktu bude k dispozici a aktuální.“

Základní součástí práce konstruktéra je navrhnout rozpočet. Propojení s živou databází nenabízí jen nejnovější produkty, ale umožňuje také jejich výběr podle konkrétních kritérií – například, zda je volně dostupný (a tedy nákladově efektivnější).

„Konstruktér může navrhnout čtyři různé návrhy, a pak zjistit, který z nich je nejekonomičtější – a vybírat také podle klíčových technických vlastností,“ dodává.

Vytvoření modelu
Software SimPro Quick vytvoří kompletní model ve třech krocích: součásti; meze; mazání a vůle.

V prvním kroku se model vytvoří z běžných součástí, jako jsou ložiska, pružiny a distanční podložky. Všechny se do modelu integrují ‚přetažením‘ na hřídel. Typy ložisek lze vyhledávat podle rozměrů, určení nebo ‚oblíbenosti položky‘. Na hřídel lze ‚přetáhnout‘ také další prvky jako jsou ozubená kola.

V druhém kroku se nastaví příslušné meze. Model lze doplnit faktory, jako jsou otáčky hřídele, radiální nebo axiální síly a gravitace. Síla, příkon a moment se všechny aplikují ‚přetažením‘, zatímco další meze se přidávají kliknutím na ikonu.

Ve třetím kroku se aplikují podmínky mazání a montáže. Software SimPro Quick umožňuje uživateli definovat způsob a typ mazání, viskozitu oleje a úroveň znečištění. Všechny vlastnosti mazání ovlivňují výstupy, jako je interval mazání pro mazací tuky a tření ložisek.

Po dokončení těchto kroků provede software SimPro Quick analýzu modelu. Zde mohou uživatelé provádět analýzu jedné sady dat (jednoduchá analýza), nebo několika podmínek najednou (analýza cyklu zatížení) podle definovaných provozních mezí. V každém kroku lze aplikovat časově vážený poměr, což je užitečné při určování životnosti ložiska při různých provozních podmínkách.

Výstup analýzy zahrnuje datové tabulky a vizualizace, které umožňují uživateli vytvořit preferované nastavení šablony pro zprávu. Mohou znázorňovat faktory, jako je zatížení ložisek, provozní vnitřní vůle, tření, vyosení, vychýlení a životnost podle společnosti SKF. Mezi další funkce patří grafické znázornění a animace včetně znázornění vychýlení hřídele.

Skutečný příklad
V jednom případě použil výrobce špičkových textilních strojů software SimPro Quick pro zvýšení rychlosti a přesnosti návrhů uložení ložisek. Přesnost chodu ložisek je zde rozhodující pro celkový výkon. Software SimPro Quick společnosti SKF pomohl společnosti zrychlit proces navrhování a současně vyhodnotit optimální uložení ložisek bez externí pomoci.

Přispěla k tomu uživatelská přívětivost softwaru v kombinaci s pokročilými možnostmi analýzy. Integrovaný e-learningový modul umožnil uživateli rychle začít s modelováním příslušných uložení ložisek.

Další kroky
Software SimPro Quick byl poprvé uveden koncem roku 2017 a setkal se s dobrou odezvou, říká Serrano. V současnosti klademe na jeho prezentaci větší důraz. Získat jej můžete dvěma způsoby: jedním je kontaktovat místní zastoupení společnosti SKF a požádat o licenci; tím druhým je registrace na webu společnosti SKF – požadavek bude následně předán místnímu zastoupení společnosti SKF.

„Pokud se společností SKF spolupracujete, budete si moci stáhnout software SimPro Quick z odkazu. A pokud žadatele neznáme, rádi jej poznáme,“ podotýká Serrano.

Program obsahuje integrovaný ‚e-learningový‘ modul – se kterým bude ovládání už tak intuitivního softwaru hračkou.

Momentálně probíhá veškeré modelování v samotném programu – společnost SKF doplnila funkci importu CAD, která umožňuje uživatelům importovat CAD návrh do softwaru SimPro Quick.

„Vývoj nástroje se řídí požadavky uživatelů,“ dodává Serrano. „Tento software je určen pro všechny konstruktéry, kteří pracují s uložením ložisek.“

Konstruktéři strojů vědí, jak důležité je, aby byl návrh jejich uložení ložisek optimální bez nutnosti ovládání složitých softwarových programů. Software SimPro Quick se osvědčil jako efektivní způsob, jak toho dosáhnout – kombinuje intuitivní rozhraní s výkonnou simulací při vytváření návrhů, které lze rychle a efektivně vyhodnotit.

Další informace získáte a požádat o přístup k softwaru SimPro Quick společnosti SKF můžete na adrese: www.skf.com/skfsimpro

O SKF
Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové prodeje za rok 2017 dosáhly 77 938 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 45 678. www.skf.com

® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.