Sandvik Coromant přináší větší životnost nástrojů pro frézování

sandvik coromill

Rozšíření nabídky nástrojových tříd pro frézování ocelí o další frézovací koncepce Sandvik Coromant pomůže dosáhnout delší životnosti nástrojů dalším uživatelům.

Poté, co v roce 2018 úspěšně uvedla na trh nástrojové třídy GC4330 a GC4340, které jsou součástí její nejnovější generace tříd pro frézování ocelí, rozšiřuje nyní společnost Sandvik Coromant, která se specializuje na obráběcí nástroje a nástrojové systémy, oblast použití těchto pokrokových tříd břitových destiček o další frézovací koncepce. Volba těchto nástrojových tříd je nyní k dispozici např. u čelní a tvarové frézy CoroMill 300 s kruhovými břitovými destičkami, univerzální čelní frézy CoroMill 245 nebo u frézy CoroMill QD, která je optimalizovaná pro výrobu hlubokých a úzkých drážek a pro dělení materiálu.

coromill

Třídy GC4330 a GC4340, které využívají speciálně vyvinutý substrát, povlak Inveio® a pokročilé technologie následných úprav, umožňují svým uživatelům dosáhnout podstatně delší životnosti nástrojů a vyšší bezpečnosti obráběcího procesu. Díky rozšíření nabídky těchto nástrojových tříd o další frézovací koncepce Sandvik Coromant, jsou nyní jejich výhody dostupné ještě širšímu okruhu strojírenských podniků usilujících o optimalizaci frézování ocelových součástí.

„Třídy GC4330 a GC4340 byly speciálně navrženy tak, aby umožnily překonat specifické problémy spojené s obrá-běním ocelových součástí,“ říká Karl Emil Holmström, globální produktový a aplikační manažer pro oblast nástrojo-vých tříd ze společnosti Sandvik Coromant. „Některé tvrdé a abrazivní oceli mohou například způsobovat opotřebení na hřbetní ploše břitové destičky, zejména při vyšších řezných rychlostech a delších časech v řezu. Navíc obrábění za nestabilních podmínek v důsledku dlouhého vyložení nástroje nebo problémů s nedostatečnou tuhostí upnutí zvyšuje riziko vylamování ostří břitových destiček. Dalším rizikem je kolísání teplot v průběhu obrábění, které zejména při obrábění za mokra může vést k tvorbě trhlin a náhlým lomům.“

Jedním z řady charakteristických znaků nástrojových tříd GC4330 a GC4340 je optimalizovaný povlak Inveio. Inveio je převratný technologický objev, který umožnil dosažení usměrněné krystalografické orientace v povlakové vrstvě z oxidu hlinitého, díky čemuž se životnost břitových destiček a jejich odolnost proti otěru posouvá na zcela novou úroveň.Substrát těchto nástrojových tříd se navíc vyznačuje vysoce kontrolovaným rozdělením velikosti zrna, což má za následek spolehlivější a předvídatelnější chování břitových destiček.

GC4330 je středně tvrdá třída pro hrubovací až polodokončovací čelní frézování, naproti tomu houževnatá třída GC4340 je přednostně určena pro hrubovací frézování do rohu a frézování drážek. Nabídka v obou těchto nástrojových třídách je nyní rozšířena o výše zmíněné břitové destičky pro frézy CoroMill 245 a CoroMill 300, ale také pro čelní frézy CoroMill 360 pro náročné podmínky, frézy CoroMill 419 pro vysoké rychlosti posuvu a břitové destičky LPMH-PM pro ponorné frézy.

Třída GC4330 je navíc k dispozici pro vysoce bezpečné frézy CoroMill 365, naproti tomu třídu GC4340 lze použít pro stopkové frézy CoroMill 216 s kulovým čelem a čelní frézy malých průměrů CoroMill 415 určené pro vysoké rychlosti posuvu, jakož i frézy CoroMill QD.

Uvedený sortiment doplňuje stávající nabídku obou nástrojových tříd pro rohové frézy CoroMill 390 a CoroMill 490, čelní frézy CoroMill 345, frézy pro vysoké rychlosti posuvu CoroMill 210, tvarové frézy CoroMill 200 a frézy CoroMill 331 pro výrobu drážek a dělení materiálu.

Zdroj zprávy Sandvik Coromant.