Sandvik předvede obrábění ozubených kol a drážkovaných hřídelů metodou Power skiving

Powe skiving

Na zítřejších zákaznických dnech společnosti Tajmac-ZPS se strojaři budou moci seznámit s technologií Power skiving od firmy Sandvik Coromant.

Jedná se o metodu produktivního a flexibilního obrábění ozubených kol a drážkovaných hřídelů. Princip metody je znám již více než 100 let, ale teprve v současnosti se metoda dostává do popředí zájmu výrobních firem. Zásluhu na tom mají tužší konstrukce moderních obráběcích strojů a využití synchronizovaných vřeten.

Ve srovnání s konvenčními způsoby obrábění má metoda Power skiving několik důležitých výhod. Vzhledem k tomu, že metoda Power skiving umožňuje obrobení celé součásti na jednom víceúčelovém obráběcím stroji nebo obráběcím centru, a to na jedno upnutí a jedno seřízení, je účinně eliminována nutnost použití několika speciálních strojů a nedochází ke snížení kvality a nárůstu mezioperačních časů v důsledku přechodů mezi těmito stroji. Díky tomu se výrazně zkracuje celková doba výroby ve srovnání s postupy využívajícími protahování, obrážení a odvalovací frézování a je tak umožněno snadno kontrolovatelné a předvídatelné obrábění součástí.

Více informací na téma metody Power skining pro obrábění ozubených kol a drážkovaných hřídelů naleznete zde, ale zájemcům o tuto technologii více pomůže podrobné vysvětlení a předvedení, které mohou osobně získat na Zákaznických dnech společnosti Tajmac-ZPS. Ty se konají zítra a pozítří, resp. 25. a 26. dubna 2019 v areálu firmy ve Zlíně-Malenovicích. Podrobnosti o akci a registraci jsou zde.

Další zajímavostí na Zákaznických dnech Tajmac ZPS 2019 bude prezentace soustružení metodou PrimeTurning™, kterou jsme vám představili na loňském veletrhu FOR INDUSTRY v Praze, resp. v článku Sandvik v expozici Tajmac-ZPS. Koncepce CoroTurn® Prime a metoda PrimeTurning™ dosahuje vysokých úspor času a dalších nákladů při soustružení, o čemž svědčí řada pozitivních referencí a případových studií. Výjimkou není zvýšení produktivity až 40% v praktickém provozu, a to za současného snížení sekundárních nákladů.

Články na podobné téma:
Fotogalerie za zákaznických dnů Tajmac-ZPS 2018