Sazebny vysokých pecí už nebudou prášit

Méně prachu uniká do ovzduší ze sazebny vysoké pece číslo 4 v Třineckých železárnách. Firma zde dokončila ekologickou investici, která ji vybavila technologií odprášení včetně nové filtrační stanice. Investice proběhne i na vysoké peci číslo 6. K emisi tuhých znečišťujících látek dochází v okolí sazeben obou vysokých pecí při klopení skipových vozíků, které do posuvné násypky v horní části sazebny naváží železnou rudu a další suroviny.

odprášení vysokých pecí Třinec

„Děje se tak v 90sekundových intervalech. Obě sazebny budou mít samostatnou filtrační jednotku, a tím dojde ke snížení množství zachyceného prachu i eliminaci usazování prachu na ocelových konstrukcích,“ přiblížil investiční ředitel Radek Olszar. Odprášení vysoké pece číslo 6 firma dokončí letos do konce roku.

Odprašky z nových filtračních jednotek huť zpracuje na aglomeraci a vrátí do výrobního procesu. Jde o další složku recyklace materiálu v Třineckých železárnách.

„Už dnes jsme recyklací vedlejších produktů dosáhli toho, že odpady představují pouze necelé tři procenta objemu spotřebovaných vstupních surovin,“ doplňuje investiční ředitel.

Na investici ve výši 38 milionů korun firma obdržela dotaci 16,9 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Třinecké železárny tak navazují na ekologické investice předchozích let, které se týkaly především snížení emisí tuhých látek znečišťujících životní prostředí. Tyto investice umožnily v roce 2021 snížení emisí prachu na historické minimum, pouhých 118 tun. Ekologické investice už od roku 1996 přesáhly sumu 10 miliard korun.

Zdroj zprávy: Třinecké železárny a.s.
Třinecké železárny