SCHUNK: Automatické odstraňování otřepů pomocí robota

Poprvé mohou být manuální odjehlovací procesy automatizovány pomocí nástroje CDB pro robotické odjehlování  od firmy SCHUNK, aniž by bylo nutné vzdát se používání osvědčených odhrotovacích nožů.

cdb schunk
Nástroj na odstraňování otřepů robotů SCHUNK CDB umožňuje automatické odstraňování otřepů na základě procesů ručního odstraňování otřepů. Stále lze použít osvědčené odjehlovací nástroje, jako jsou odjehlovací nože a držáky.

Regulovatelný, kompatibilní odjehlovací nástroj je vhodný pro odhrotování obrobků z plastu, hliníku, oceli, mosazi nebo jiných materiálů v různých geometriích podporovaných robotem. Může být použit k odstraňování otřepů děrovaných dílů, bytových a průmyslových armatur a také pro plastové nebo kovové komponenty v automobilovém nebo leteckém průmyslu. Protože konvenční odhrotovací nože, které se dosud používaly ručně, lze snadno převzít do robotického nástroje, je možné rychlé a jednoduché přepnutí z ručního na automatický provoz.

SCHUNKStávající know-how ve vztahu k čepelím, držákům nožů a procesům lze dále použít beze změn. Flexibilní robotický nástroj napodobuje ruční odstraňování otřepů co nejpřesněji a ve stále vysoké kvalitě. Poziční nepřesnosti, tolerance obrobku a tolerance robota jsou axiálně kompenzovány až o 8 mm a radiálně o přibližně 5,5 °. Kompenzační síla může být ovládána individuálně (axiálně 13 až 66 N, radiálně 13 až 62 N). Nástroj proto zajišťuje procesně spolehlivé výsledky odstraňování otřepů a snižuje odmítání a současně vyžaduje minimální programovací úsilí. Rovnoměrné upevnění nástroje zajišťuje krátké výměnné doby při výměně nožů, což umožňuje hospodárné použití nástroje pro odstraňování otřepů pro malé série. Ve srovnání s postupy ručního odstraňování otřepů má odhrotování podporované robotem řadu výhod: Operátoři obráběcích strojů jsou tak osvobozeni od pracných, nebezpečných a zdlouhavých odhrotovacích činností. Kromě toho je dosaženo konzistentní kvality a pro automatizovaný provoz je možné bezobslužné odstraňování otřepů po celý den.

Zdroj zprávy: SCHUNK