SCHUNK otevírá nové oblasti použití v manipulaci s biologicky inspirovanými adhezivními mechanismy

Technologie chapadel ADHESO od společnosti SCHUNK vyplývá z bližšího pohledu na přírodu: S pomocí adhezních sil se gekoni již miliony let pohybují po hladkých plochách i hlavou dolů. Lídr ve způsobilosti pro uchopovací systémy a upínací techniku teď tento princip systematicky užívá pro vývoj v různých oblastech manipulačních aplikací. Výhody jsou proto jasně viditelné: Komponenty lze uchopit citlivým způsobem, aniž by to zanechalo stopy a bez potřeby dodatečné energie. Řešení jsou vždy individuálně vyvíjena a jsou stejně různorodá jako samotné aplikace. Je možno manipulovat se skleněnými vlákny lehkými jako pírko, s nejmenšími SMD prvky nebo mikromechanickými díly, ale také s citlivými komponenty baterií, plastovými fóliemi, papírem a sklem, stejně jako s automobilovými nebo strojírenskými komponenty o hmotnosti 15 kg a více. Také je proveditelná automatická separace prodyšných komponentů.

SCHUNK ADHESOChapadlo SCHUNK s technologií chapadel ADHESO je přizpůsobeno individuální aplikaci. Tímto způsobem lze manipulovat s polovodičovými destičkami a nejmenšími elektronickými součástmi, ale i s fóliemi nebo s obrobky z oblasti kovoobrábění a montáže automobilů.

Bionikou inspirovaná technologie chapadel ADHESO je založena na principu adheze a pro manipulaci využívá intermolekulárně působící Van der Waalsovy síly. Patentovaná povrchová architektura je vyrobena ze speciálních polymerů a je optimalizována pomocí numerické simulace. Výsledkem je konstrukce extrémně jemně strukturovaných ramen, která přilne k různým materiálům a předmětům. Konstrukce je během procesu uchopení jemně přitlačena na obrobek, čímž se zvyšuje kontaktní plocha a Van der Waalsovy síly mohou začít působit na obrobek. Tento účinek lze obrátit použitím mírného tlaku/rotačního pohybu, takže chapadlo může být od předmětu manipulace uvolněno, aniž by to zanechalo stopy. Alternativní použití stěrače zajišťuje, že je předmět jemně odložen.

SCHUNK ADHESO

Velké množství variant díky individuálnímu designu
Příslušné adhezní síly a odebrání chapadla ADHESO závisí na rozmanitosti materiálu, topografie a miniaturizace a je to přizpůsobeno různým požadavkům příslušného prostředí. Proto mohou být adhezivní konstrukce přizpůsobeny konkrétní aplikaci na požadovanou velikost a podmínky zatížení (horizontální/vertikální) a mohou být navrženy průhledné, průsvitné nebo neprůhledné. To je velká výhoda: vysoký stupeň individualizace zajišťuje, že s komponenty o rozměrech několika set mikrometrů lze manipulovat stejně spolehlivě jako s těmi, které měří několik metrů. Zkušení aplikační specialisté týmu SCHUNK podporují uživatele během fáze návrhu a plánování. Uživatelé mohou v případě potřeby nechat otestovat aplikaci za realistických podmínek.

SCHUNK ADHESONejjemnější přilnavá struktura chapadla SCHUNK ADHESO zajišťuje manipulaci s různými předměty aniž by to zanechalo stopy, zde například v cukrárenství. Velikost, přilnavá struktura a barva jsou vždy přizpůsobeny individuální aplikaci.

Jemné zacházení i v čistých prostorech a vakuových prostředích
Úsilí a náklady na instalaci a uvedení do provozu jsou minimální, protože adhezivní technologie je šetrná ke komponentům, má nízkou hlučnost a nevyžaduje stlačený vzduch, vakuum ani proud. Ani pro uchopení, ani pro udržení upínací síly není nutná externí dodávka energie. V případě výpadku proudu v manipulačním systému jsou přídržné síly chapadla spolehlivě udrženy. SCHUNK ADHESO umožňuje uchopovací časy < 100 ms: Lze jej použít v běžném průmyslovém prostředí, ale také v čistých prostorech a vakuových prostředích. V oblasti mikromanipulace lze pomocí této technologie dosáhnout opakované přesnosti nastavení polohy < 0,01 mm a lze ji použít i v kolaborativních aplikacích. Chapadlo ADHESO má bajonetový zámek a proto lze chapadla vyměnit v jen několika jednoduchých krocích.

Zdroj zprávy: SCHUNK
SCHUNK