Schválen program nadcházejících tří evropských předsednictví s ČR uprostřed

EU logo

Francouzské, české a švédské předsednictví v Radě Evropské unie budou na sebe navazovat. Rada Evropské unie (EU) pro obecné záležitosti dnes schválila potřebný program. Nastiňuje témata, kterým se členské země budou následujících 18 měsíců věnovat a zajišťuje tak obsahovou provázanost předsednictví Francie (1. pololetí 2022), České republiky (CZ PRES – 2. pololetí 2022) a Švédska (1. pololetí 2023).

Program reaguje na aktuální krize a člení se do čtyř podkapitol: Ochrana občanů a svobod, Budování hospodářské základny, Budování klimatické, ekologické, spravedlivé a sociální Evropy a Prosazování evropských zájmů a hodnot ve světě. České republice se z oblastí v gesci MPO podařilo mezi priority mimo jiné prosadit odstraňování překážek na vnitřním trhu, spravedlivou a sociálně citlivou zelenou tranzici, zachování a posilování spolupráce se třetími státy v obchodu a také digitální témata.

Program francouzsko-česko-švedského tria v čele EU se následně promítne do hlavních témat CZ PRES. Vláda je představí předtím, než se Česko 1. července 2022 ujme samotného předsednictví v Radě EU.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo