Schválená novela vodního zákona zapomněla řešit problém s financováním

ekonomika peníze

Dostatek srážek v letošním roce ani parlamentem schválená novela vodního zákona dlouhodobý problém se suchem samy nevyřeší. Česku tak v příštích letech nadále hrozí období sucha a nedostatek vody. Parlament sice v novele vodního zákona schválil několik pozměňovacích návrhů, které v boji se suchem pomůžou, některé důležité oblasti ale zůstávají nedořešené. Svaz průmyslu a dopravy ČR už například delší dobu upozorňuje, že Česká republika potřebuje zásadní změnu v systému financování vodního hospodářství, což vláda opomíjí. Současný systém není dlouhodobě udržitelný a neřeší situaci, kdy zátěž financování vodního hospodářství leží převážně na bedrech vodárenských společností a průmyslu.

Letošní rok sice patřil v porovnání s těmi předchozími mezi významně bohatší z pohledu celkového úhrnu srážek. Řada odborníků ale upozorňuje, že v souvislosti se změnou klimatu se může jednat spíše o výjimku. Je proto důležité se otázkou sucha nadále zabývat a řešit i koncepční financování vodního hospodářství. Například firmy dlouhodobě investují nemalé částky do moderních technologií, které vedou k úsporám vody.

voda

Potvrzuje to i dlouhodobý pokles objemu povrchových vod, které průmysl odebírá. Poplatky za odběr vody se ale zároveň neustále zvyšují. „My už několik let voláme po řešení toho, že neustálé zvyšování cen povrchových vod vede ke snižování konkurenceschopnosti českého průmyslu. Krátkodobě to sice může motivovat ke snížení objemu odběrů vody. Takové roztáčení spirály tzv. „vodárenského efektu“ ale není dlouhodobě udržitelné. Již dnes kvůli tomu mnohé firmy přemýšlí, že ukončí výrobu nebo ji přesunou mimo Českou republiku. Tento aspekt rovněž ovlivňuje rozhodování firem o lokalitě pro další rozvoj a stává se reálnou konkurenční nevýhodou ČR,“ upozorňuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vláda České republiky přitom měla v nedávné minulosti několik možností, jak změnit celý systém financování vodního hospodářství. „Vláda věděla, kde je jádro problému, a dokonce od nás dostala na jednání tripartity i návrh konkrétního řešení. Svaz několikrát upozorňoval na skutečnost, že pokud se nezmění financování, systém může zkolabovat. Na tom se shodovaly všechny strany diskuse, včetně dotčených resortů. Bohužel, i přes veškerá upozornění vláda snahu o řešení hodila pod stůl,“ říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ŘEŠENÍ SUCHA POTŘEBUJE KONCEPČNÍ PŘÍSTUP
Firmy už investují značné množství peněz do snižování spotřeby vody, ale i do zachycování a využívání srážkové vody. V současné době je proto potřeba, aby stát také cíleně finančně podporoval projekty, které sníží spotřebu povrchových vod a umožní efektivní využití srážkové vody, jako je výstavba nebo rekonstrukce retenčních nádrží na její sběr.

„Požadujeme ze strany státu koncepční přístup. Krajinu je nutné nasytit vodou tak, aby v řekách bylo dostatečné množství vody, která bude k dispozici pro potřeby nejen v průmyslovém odvětví. Žádáme také, aby se pro podporu projektů firem v oblasti hospodaření s vodou využily i prostředky z evropských programů, ať už ze strukturálních fondů, Národního plánu obnovy nebo národních programů ministerstva zemědělství,“ dodává Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

K novele vodního zákona Svaz průmyslu vydal článek pro své členy, ve kterém naleznete další podrobnosti.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu