Schválený Národní plán obnovy Česká republika pošle Evropské komisi

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy (NPO), který se začal chystat loni po zveřejnění záměru Evropské komise (EK) na financování oživení ekonomik nejen po koronaviru, dnes schválila vláda. Na NPO celkem půjde 200 mld. Kč s tím, že cca 172 mld. Kč má být z grantů Evropské unie (EU) a 28 mld. Kč z národních zdrojů. Nyní ČR pošle materiál Evropské komisi.

„Je to poctivě připravený a důkladně prodiskutovaný plán, jsem rád, že vláda ho schválila, teď NPO dostane k posouzení Evropská komise,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Zároveň zřizujeme koordinační orgán Národního plánu obnovy, resp. nový odbor na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ten bude dohlížet na plnění milníků a cílů jednotlivých komponent, které jsou zásadní pro čerpání prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost.“ Personální zajištění nově vzniklého odboru Ministerstva průmyslu a obchodu je řešeno v rámci systemizace.

národní plán obnovy

„Národní plán obnovy obsahuje priority vlády ČR a jeho jednotlivé komponenty, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková a dodává: „Plán rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, aby minimálně 37 % zdrojů šlo na zelenou a 20 % na digitální transformaci. ČR je v tom dál, náš Národní plán obnovy počítá dokonce s 41 % výdajů na tzv. klimatickou tranzici a 23 % na digitalizaci.“

národní plán obnovy

NPO je tedy kompromisem mezi požadavky kladenými na plán evropskou legislativou, potřebami a prioritami jednotlivých resortů a všech relevantních partnerů – svazů, asociací, spolků, s kterými MPO jedná. V meziresortním připomínkovém řízení k NPO přišlo z 80 připomínkových míst na 1,5 tisíc připomínek, které resort průmyslu musel vypořádat. K NPO se také uskutečnila veřejná diskuze a vznikl speciální web na adrese www.planobnovycr.cz, který se průběžně aktualizuje.

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce.

 

Alokace do jednotlivých pilířů plánu jsou následující:

  • Digitální transformace 28 329 mil. Kč
  • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice 90 726 mil. Kč
  • Vzdělávání a trh práce 41 006 mil. Kč
  • Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 11 691 mil. Kč
  • Výzkum, vývoj a inovace 13 200 mil. Kč
  • Zdraví a odolnost obyvatelstva 14 950 mil. Kč

Národní plán obnovy je pouze jedním z nástrojů, které bude moci ČR využít v příštích letech, NPO tedy nebude pokrývat všechny potřeby země. ČR bude moci využít i řadu dalších finančních nástrojů, mj. strukturální fondy, Modernizační fond aj.

Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF) je jedním z výsledků dohody, které dosáhli členové Evropské rady na zasedání 17. až 21. července 2020 o víceletém finančním rámci EU a Next Generation EU na období 2021 až 2027. Jde o nástroj na pomoc se zotavením se z pandemie koronaviru a na podporu investic a reforem týkajících se zejména ekologické a digitální transformace. RRF představuje celkem 672,5 miliardy eur na období 2020-2026, z toho je 312,5 mld. eur v grantech a 360 mld. eur v podobě půjček.

Národní plány na podporu oživení a odolnosti ekonomiky se předkládají jako součást evropského semestru, tedy každoročního cyklu koordinace hospodářských a sociálních politik. Podle aktuálního nařízení se současný NPO týká let 2021 až 2023 s možnou revizí v roce 2022, kdy bude známa přesná alokace na rok 2023.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo