Sekci pro jadernou energetiku MPO bude řídit Tomáš Ehler

MPO logo

Náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce jaderné energetiky se stal Tomáš Ehler. Dosavadní ředitel odboru jaderné energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) uspěl v otevřeném výběrovém řízení. Nový náměstek bude mít na starosti novou sekci, která na MPO vznikla začátkem května. Prioritou útvaru bude příprava Dukovan II a dalších nových jaderných zdrojů v České republice (ČR).

„Jaderná energetika je jedním z pilířů Státní energetické koncepce ČR a prioritou této vlády. Jde o nízkoemisní stabilní zdroj energie, který nám zajišťuje energetickou soběstačnost. Rozvoj nových jaderných zdrojů je zároveň předpokladem pro postupný útlum uhelné energetiky. Technologicky náročné odvětví přináší ČR vysokou přidanou hodnotou a uplatnění pro český průmysl a výzkum, i proto si zaslouží samostatnou sekci s odborným týmem. Tomáši Ehlerovi, kterého čekají náročné úkoly, přeji hodně úspěchů,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Tomáš ehler MPO

Prioritním úkolem sekce bude příprava nového jaderného zdroje v Dukovanech, zejména notifikace veřejné podpory, příprava smluvního uspořádání po roce 2024 a financování na základě nízkouhlíkového zákona. Platí, že do bezpečnostního posouzení, které je podmínkou pro účast v tendru, budou na základě usnesení vlády z 19. dubna 2021 č. 394 pozváni tři dodavatelé jaderných technologií, a to francouzská společnost EDF, korejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. Sekce jaderné energetiky MPO bude mít na starosti přípravu i dalších jaderných zdrojů v souladu se Státní energetickou koncepcí, tak aby kromě cílů této strategie bylo možné rovněž naplnit doporučení Uhelné komise a klimatické závazky ČR.

Tomáš Ehler se energetice a energetické politice věnuje dlouhodobě, dosud vedl odbor jaderné energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu, je rovněž členem dozorčí rady společnosti Elektrárna Dukovany II. Před MPO pracoval například v Hospodářské komoře a také v diplomatických službách Ministerstva zahraničních věcí. Působil v Berlíně či Vídni, jako obchodní rada vedl obchodně-ekonomické oddělení českého velvyslanectví ve Spolkové republice Německo. Tomáš Ehler vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a Institut pro průmyslový a finanční management, nyní je v doktorském studijním programu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mluví anglicky a německy a má bezpečností prověrku na stupeň tajné. Je ženatý a má 2 děti.

Činnosti MPO v oblasti jaderné energetiky, včetně agendy radioaktivních odpadů, se v posledních letech značně rozrostly a rozvoj kompetentního a stabilního týmu je předpokladem jejich efektivního zajištění. Novou sekci jaderné energetiky MPO tak tvoří tři útvary: odbor rozvoje nových jaderných zdrojů, odbor strategie, výzkumu a mezinárodní spolupráce v jaderné energetice a samostatné oddělení radioaktivních odpadů. Základem sekce, která má podle současných předpokladů čítat 37 systemizovaných míst, je tým někdejšího odboru jaderné energetiky.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo