Seminář ČSN EN 1090


Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář věnovaný problematice provádění ocelových a hliníkových konstrukcí podle řady norem ČSN EN 1090 a nových požadavků na výrobce. Seminář se bude konat 6. května 2010 v Praze.

Na semináři získáte informace o legislativních požadavcích vztahujících se k
uvádění stavebních výrobků na trh a především o řadě norem ČSN EN 1090,
které sjednocují požadavky na provádění ocelových a hliníkových konstrukcí.
Podáme Vám aktuální informace o novelizaci normy ČSN 73 2601 a
představíme požadavky nových norem ČSN EN 1090-1 až 3 na provádění
kovových konstrukcí. Také získáte informace o navrhování podle ČSN EN
1993-1-1 a seznámíme Vás se zkušenostmi při certifikaci podle ČSN 73 2601
a nejčastějšími nedostatky a problémy během provádění.

Na semináři budete mít možnost setkat s odborníky TÜV SÜD Czech, kteří se
dlouhodobě věnují certifikaci stavebních výrobků včetně kovových konstrukcí a
také přímo s vedoucím katedry ocelových konstrukcí FSv ČVUT panem
Prof. Ing. Františkem Waldem, CSc. a zástupcem České asociace
ocelových konstrukcí panem Ing. Dušanem Stavinohou.

Seminář je určen především pro výrobce a dodavatele kovových stavebních
konstrukcí, svářecí inženýry, tvůrce projektových dokumentací, stavební
společnosti a dodavatele služeb ve stavebnictví.

Těšíme se na setkání s Vámi

S pozdravem

Barbora Blanková
TÜV SÜD Czech s.r.o.