Seminář: Nízkoenergetické a pasivní stavění

Zveme vás na specializovaný odborný seminář – Nízkoenergetické a pasivní stavění: Předprojektová příprava – formální a technické náležitosti, který je pořádán v rámci projektu „Efektivní energetický region Jižní Čechy – Dolní Bavorsko“.

Termín konání: 8. ­- 9. 9. 2011
Místo konání: Jihoceská hospodářská komora, Husova 9, České Budějovice
Časový harmonogram školení: 09:00 až­ 15:00
Cena školení: účast na školení je zdarma, včetně občerstvení

OBSAH SKOLENÍ

Datum: čtvrtek 8. 9. 2011 (09:00 – 15:00) – Předprojektová příprava staveb

 • Právní rámec (správní řád, stavební zákon, prováděcí vyhlášky)
 • Zmocnění k zastupování stavebníka
 • Územně plánovací dokumentace
 • Inženýrské sítě v území
 • Vztahy k sousedním pozemkům a stavbám
 • Územně plánovací informace
 • Dokumentace umístění stavby
 • Žádost o územní rozhodnutí a její náležitosti
 • Územní rozhodnutí
 • Náležitosti dokumentace:
  • vyhláška o dokumentaci staveb
  • rozdíly mezi dokumentací pro stavební povolení (ohlášení), dokumentací prováděcí, dokumentací skutečného provedení stavby

Datum: pátek 9. 9. 2011 (09:00 – 15:00) – Povolení stavby

 • Jednání s úřady ve fázi přípravy:
  • dotčené orgány – rozsah, zmocnění
  • obecný stavební úřad
  • speciální stavební úřad
  • ohlášení stavby a jeho náležitosti
  • žádost o stavební povolení a její náležitosti
  • stavební povolení
  • certifikát autorizovaného inspektora
 • Jednání s úřady ve fázi realizace:
  • stavební deník
  • kontrolní prohlídky stavby
  • změny stavby před dokončením
 • Jednání s úřady ve fázi dokončení stavby:
  • stanoviska dotčených orgánů k závěrečné kontrolní prohlídce
  • užívání stavby – oznámení záměru užívání stavby, kolaudační souhlas
 • Nejčastější problémy
 • Závěr – čeho se vyvarovat

Kontakt pro informace a přihlášky:
Jitka Jandusová
Email:jitka.jandusova@tuv-sud.cz
Tel: 239 046 820
Mobil: 724 534 055