Seminář: Povinnosti firem v oblasti odpadového hospodářství

Věděli jste, že legislativa vztahující se k odpadům podléhá velmi častým změnám? Jen zákon o odpadech byl do této doby (01/2011) 27x novelizován ! Na seminářích, které v Brně a Praze pořádá společnost TÜV SÜD Czech se dovíte, jak předejít sankcím a můžete se informovat o všech změnách a novinkách.

  • ISPOP – Nové ohlašovací povinnosti
  • Aktuální legislativa v oblasti nakládání s odpady
  • Plán odpadového hospodářství
  • Nejčastější nedostatky v odpadovém hospodářství, jak je řešit a jaké jsou za ně sankce

Proč se zúčastnit:

Tento seminář Vám poskytne přehled o aktuálních legislativních změnách a platných požadavcích v odpadovém hospodářství včetně nových ohlašovacích povinností původců odpadu ISPOP. Dozvíte se jak správně zpracovat plán odpadového hospodářství a jaké jsou nejčastější chyby a nedostatky z pohledu ČIŽP. Každý účastník také získá osvědčení o účasti.

Bonus pro účastníky semináře:

TÜV SÜD Czech – Obchodní oblast Životní prostředí nabízí roční bezplatné zasílání elektronického Ekoalertu s avízy legislativních změn v oblasti životního prostředí, rozbory a analýzami týkajícími se podnikové ekologie

Termín a místo konání:
9. března 2011 Brno, TÜV SÜD Czech, Kpt. Jaroše 25, Brno

10. března 2011 Praha, Hotel Barcelo, Na strži 32, Praha 4

Cena: 1890,- Kč bez DPH

Pro informace a přihlášky:

Barbora Blanková

Email: barbora.blankova@tuv-sud.cz
Tel: 239 046 817, Mobli: 724 743 419

Přihlásit se můžete také online na www.poradekvodpadech.cz nebo www.tuv-sud.cz.

Program:

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 10:00 Legislativní změny v oblasti nakládání s odpady (TÜV SÜD Czech)

10:00 – 10:45 Plán odpadového hospodářství (TÜV SÜD Czech)

10:45 – 11:15 přestávka na kávu

11:15 – 12:15 ISPOP – Nové ohlašovací povinnosti původců odpadů

12:15 – 13:15 Oběd

13:15 – 14:15 Nejčastější nedostatky v nakládání s odpady a sankce za ně(Česká inspekce životního prostředí)

14:15 – 14:45 Přehled povinností vyplývajících ze zákona o obalech (EKO-KOM, a.s.)

14:45 – 15:15 Povinnosti vyplývající z přepravy odpadů (TÜV SÜD Czech)