Seminář: Povinnosti firem v oblasti životního prostředí

Tento seminář Vám poskytne přehled o aktuálních legislativních změnách a platných požadavcích v oblasti životního prostředí včetně chystaných změn. Na praktických příkladech Vám ukážeme, jak tyto požadavky ve firmě naplnit a jaké jsou nejčastější chyby a nedostatky. Budete také moci konzultovat řešení konkrétních problémů Vaší společnosti. Každý účastník získá osvědčení o účasti.

SEMINÁŘ
POVINNOSTI FIREM V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODPADY – OVZDUŠÍ – VODA – CHEMICKÉ LÁTKY – OBALY – PŘÍRODA

• Novinky v legislativě a chystané změny
• Praktické příklady jak naplnit požadavky legislativy ve firmě
• Nejčastější nedostatky v plnění legislativních požadavků a sankce za ně

Bonus pro účastníky semináře:
TÜV SÜD Czech nabízí roční bezplatné zasílání elektronického Ekoalertu s avízy legislativních změn v oblasti životního prostředí.

Termín a místo konání: 14. dubna 2011 Praha, Hotel Barcelo, Na strži 32, Praha 4

Cena: 1890,- Kč bez DPH

Pro informace a přihlášky:
Barbora Blanková
Email: barbora.blankova@tuv-sud.cz
Tel: 239 046 817, Mobil: 724 743 419

Přihlásit se můžete také online na www.tuv-sud.cz

Program:

 • 08:30 – 09:00 Prezence
 • 09:00 – 09:15 Úvodní slovo
  Soňa Hykyšová, TÜV SÜD Czech s.r.o.

 • 09:15 – 10:15 Legislativní změny v oblasti nakládání s odpady
  Pavlína Hlavinková, TÜV SÜD Czech s.r.o.

 • 10:15 – 11:00 Legislativní změny v oblasti ochrany ovzduší
  Soňa Hykyšová, TÜV SÜD Czech s.r.o.

 • 11:00 – 11:15 přestávka na kávu
 • 11:15 – 12:15 Chemické látky a směsi – aktuální legislativa
  Jitka Kryštůfková, specialistka na chemické látky

 • 12:15 – 13:15 Oběd
 • 13:15 – 14:00 Legislativní změny v oblasti nakládání s vodami
  Česká inspekce životního prostředí

 • 14:00 – 14:30 Přehled povinností vyplývajících ze zákona o obalech
  Ing. Lukáš Beránek, EKO-KOM, a.s.

 • 14:30 – 15:00 Přehled povinností v oblasti ochrany přírody
  Pavlína Hlavinková, TÜV SÜD Czech s.r.o.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ