Seminář při MSV Brno 2010


Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný v rámci mezinárodního strojírenského veletrhu 2010 věnovaný problematice strojních zařízení – legislativním a technickým požadavkům na
bezpečnost strojů, požadavkům na bezpečnostní části ovládacích systémů podle nové normy ČSN EN ISO 13849, managementu rizik u strojních zařízení a funkční bezpečnosti podle norem ISO/ IEC 61508 a 61511.

Na semináři získáte informace o tom, co v praxi znamená pro výrobce nová
norma ČSN EN ISO 13849, která nahradila na konci roku 2009 normu
ČSN EN 954-1. Dozvíte se, jak vyrábět a dovážet stroje, které splňují
všechny legislativní, technické požadavky a hlavně požadavky zákazníka
na jejich bezpečnost. Část semináře bude také věnována požadavkům
norem ISO/IEC 61508 a 61511 na funkční bezpečnost, certifikaci podle
nich a aplikacím v praxi.

Na semináři vystoupí kromě experta na funkční bezpečnost společnosti
TÜV SÜD Czech pana Ing. Romana Práška, PhD. také pan Ing. Petr
Blecha, PhD. z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky VUT v Brně a
pan Ing. Radek Novotný ze společnosti Siemens, který představí
konkrétní aplikace v praxi.

Seminář se bude konat 14. září 2010 od 09:00 v sále D kongresového
centra a je určen především pro management a specialisty firem, které
vyrábí a dováží stroje, řídicí, automatizační a regulační techniku, jeřáby,
zvedací zařízení, výtahy, transportní a manipulační techniku, komunikační,
informační a řídicí systémy pro logistiku a další.

Seminář při MSV Brno 2010
Název semináře: Strojní zařízení a funkční bezpečnost

  • Legislativa
  • Management rizik
  • ČSN EN ISO 13849: Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů
  • Funkční bezpečnost

Termín: 14. 9. 2010
Místo: Brno – Výstaviště, Kongresové centrum, sál D

Program:
08:45 – 09:00 Registrace
09:00 – 09:15 Úvod do legislativy – Ing. Roman Prášek, PhD., TÜV SÜD Czech
09:15 – 10:15 Management rizik – Ing. Petr Blecha, PhD., VUT FSI v Brně
10:15 – 11:00 Nahrazení normy ČSN EN 954 normou ČSN EN ISO 13849: Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Ing. Petr Blecha, PhD., VUT FSI v Brně
11:00 – 11:45 Úvod do funkční bezpečnosti – Ing. Petr Blecha, PhD., VUT FSI v Brně
11:45 – 12:30 Aplikace v praxi – Siemens – Ing. Radek Novotný, Siemens s.r.o.
12:30 – 13:00 Certifikace funkční bezpečnosti dle IEC 61508 a IEC 61511 – Ing. Roman Prášek, PhD., TÜV SÜD Czech s.r.o.

Pořadatel:
TÜV SÜD Czech s.r.o. – náš stánek č. 31 naleznete v pavilonu Z

Cena: Účast na semináři je bezplatná

Pro informace a přihlášky:
Barbora Blanková
Tel: +420 239 046 817
Mobil: +420 724 743 419
Email: barbora.blankova@tuv-sud.cz

Přihlásit se můžete také online na www.tuv-sud.cz. Z důvodu omezené kapacity prosíme v případě zájmu o včasné přihlášení
nejpozději do 6. září 2010.