Seminář svařování vysokopevnostních ocelí

ESAB logo

Ve spolupráci s Domem techniky Pardubice a Českou svářečskou asociací Vás zveme na seminář VYSOKOPEVNOSTNÍ OCELI VE SVAŘOVÁNÍ

Konference je setkáním svářečských odborníků a přispívá ke vzájemné výměně informací a navázání osobních kontaktů. Koná se 11.-12. května 2016 v Rychnově nad Kněžnou.

Konference je setkáním svářečských odborníků a přispívá ke vzájemné výměně informací a navázání osobních kontaktů.

Konference má za cíl seznámit svářečskou veřejnost:

  • se současným stavem a novými trendy v oblasti svařování
  • s novými způsoby aplikací přídavných svařovacích materiálů v technické praxi
  • s nabídkou přídavných svařovacích materiálů a zařízení
    pro svařování společnosti ESAB VAMBERK, s. r. o., člen koncernu ESAB

Podrobnosti a možnost přihlášení naleznete zde.