Seminář: Úvod do problematiky průmyslových práv

patent

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví. Seminář je pořádán v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky. Akce se koná 5. února 2020 od 9.30 h. do 12.30 h, a to v prostorách Úřadu průmyslového vlastnictví, resp. na adrese ul. Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč.

Program:
– Pojem a obsah duševního a průmyslového vlastnictví
– Možnosti ochrany
– Úřad průmyslového vlastnictví
– Ochrana technických řešení
– Ochrana označení
– Služby Úřadu

Seminář je bezplatný, ale je bezpodmínečně nutná předchozí registrace, kterou provedete na stránkách Úřadu. Podrobnosti a možnost stažení PDF souboru s dalšími informacemi je zde.