Setkání lídrů průmyslu a exportu 2019 (druhé pololetí)

CEEC.eu

Druhé letošní setkání kapitánů českého průmyslu a odborné veřejnosti proběhne 10. prosince v prostorách Míčovny Pražského hradu, Královská zahrada, Praha 1.

ceec

Akce začíná ve 12:00 a pro účast je nezbytná předchozí registrace, kterou můžete provést na e-mailu: konference@ceec.eu nebo na telefonu: +420 774 299 796

PANEL POZVANÝCH ODBORNÍKŮ:
PANEL I
Andrej Babiš, premiér ČR
Jiří Rusnok, guvernér ČNB
Alena Schillerová, ministryně financí ČR
Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
Radek Špicar, víceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Jan Procházka, generální ředitel, EGAP
Milan Šlachta, generální ředitel Bosch Group v ČR a SR
Michal Nebeský, generální ředitel, Citibank Česká republika
Jakub Lichnovský, partner, PRK Partners

PANEL II
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR
Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR
Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou agenturou pro GNSS
Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Bohdan Wojnar, prezident Svazu automobilového průmyslu ČR
Patrik Reichl, generální ředitel, CzechInvest
Pavel Sobotka, ředitel, Frentech Aerospace
Libor Kuchař, předseda představenstva, KOVOSVIT MAS
Milan Málek, Business development

NEJVĚTŠÍ DISKUSE VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU, LÍDRŮ KLÍČOVÝCH PRŮMYSLOVÝCH A EXPORTNÍCH SPOLEČNOSTÍ A ZÁSTUPCŮ PŘEDNÍCH SVAZŮ, KOMOR A ASOCIACÍ O SOUČASNÉM STAVU A DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ PRŮMYSLU A EXPORTU.

ceec

PROGRAM:
12:00 – 13:00 Registrace účastníků a občerstvení
13:00 – 13:10 Prezentace výsledků nejnovější Studie strojírenského průmyslu 2019/H2
13:10 – 13:20 Úvodní slovo premiéra České republiky
13:20 – 15:00 PANEL I: KONKURENCESCHOPNÝ ČESKÝ PRŮMYSL A EXPORT – PODMÍNKY ZE STRANY VLÁDY

• Společná evropská měna v malé otevřené ekonomice – které faktory budou v otázce přijetí eura nejvíce zohledněny?
• Konec levné ekonomiky – jaké jsou konkrétní kroky ze strany vlády? Jaký dopad budou mít změny v investiční strategii vlády pro české firmy?
• Rostoucí náklady průmyslové výroby v oblastech regulovaných vládou – politika zaměstnanosti, energetická politika – co mohou firmy v budoucnu očekávat?
• Společná evropská měna v malé otevřené ekonomice – které faktory budou v otázce přijetí eura nejvíce zohledněny?

15:00 – 15:30 Přestávka
15:30 – 17:00 PANEL II: MALÁ OTEVŘENÁ EKONOMIKA – UDRŽITELNÝ A STABILNÍ ČESKÝ PRŮMYSL A EXPORT • Reforma školství – nové kroky přijaté ze strany vlády. Kdy bude mít ČR systém vzdělávání odpovídající jednotlivým průmyslovým potřebám krajů a novým trendů ekonomiky?

• Nutný rozvoj infrastruktury reflektující nové trendy průmyslu a potřeby jednotlivých krajů a regionů.
• Nové trendy českého průmyslu – změny v automotive, potenciál space industry, krize slévárenství – jaké širší dopady budou mít tyto trendy pro české firmy?
• Důležitost malých a středních firem a start-upů v české ekonomice – jaká je optimální podpora ze strany státu pro nositele know-how, stabilizátory regionů?
17:00 – 19:00 Neformální diskuse, společenský raut

Diskuse z publika se zúčastní výhradně ředitelé/členové představenstva největších průmyslových a exportních společností ČR, představitelé klíčových obchodních komor a zástupci velvyslanectví vybraných států. Celkem více než 500 lídrů průmyslu a exportu.

Zdroj zprávy je zde.
Tady si můžete stáhnout pozvánku v PDF.