Setkání lídrů průmyslu a exportu na Pražském hradě

CEEC.eu

Společnost CEEC Research vás zve na klíčové setkání vrcholných představitelů státu, ředitelů a členů představenstev největších průmyslových a exportních společností v České republice.

PANEL POZVANÝCH ODBORNÍKŮ:
Andrej Babiš, premiér ČR
Vojtěch Benda, člen bankovní rady ČNB
Alena Schillerová, ministryně financí ČR
Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu ČR
Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Bohdan Wojnar, prezident sdružení AutoSAP a člen představenstva Škoda Auto, a. s.
Jakub Lichnovský, partner, PRK Partners s. r. o. advokátní kancelář
Michal Nebeský, generální ředitel, Citibank Česká republika
Robert Pergl, předseda Czech Gulf Business Council
Michal Mejstřík, místopředseda ICC ČR
Milan Šlachta, generální ředitel Bosch Group v ČR a SK
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR
Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí ČR
Jan Hamáček, ministr vnitra ČR
Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Pavel Juříček, majitel Brano Group a místopředseda Hospodářského výboru PSČR
Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Miroslav Dvořák, generální ředitel, Motor Jikov Group, a. s.
Zbyněk Frolík, generální ředitel, LINET spol. s r.o.
Miroslav Václavík, ředitel, VÚTS, a. s.
Jiří Jirkovský, generální ředitel, VDT Technology a.s.
Tomáš Grec, generální ředitel, Elanor, spol. s r.o.

PROGRAM:
13:00 – 14:00 Registrace účastníků a občerstvení
14:00 – 14:10 Prezentace výsledků nejnovější Studie strojírenského průmyslu 2018/H2
14:10 – 14:20 Úvodní slovo premiéra České republiky
14:20 – 16:00 PANEL I: BUDOUCNOST PRŮMYSLU A EXPORTU
• Jaká bude investiční politika vlády v oblastech důležitých pro rozvoj průmyslu a exportu?
• Jak zabránit odlivu kapitálu z ČR a naopak přilákat investice a výrobu o vysoké přidané hodnotě, výzkum a vývoj?
• Jaká bude měnová politika ze strany ČNB? Jak probíhá konvergence české ekonomiky k eurozóně?
16:00 – 16:30 Přestávka
16:30 – 17:30 PANEL II: AKTUÁLNÍ VÝZVY A LIMITY PRŮMYSLU A EXPORTU
• Jak vláda pomůže firmám řešit problém nedostatku pracovních sil? Jaké změny mohou firmy očekávat v oblasti pracovního práva, podmínek zaměstnání a imigrační politiky?
• Budoucnost technického vzdělání – plánuje vláda novou koncepci vzdělávacího systému? Bude odpovědnost za dostatek vhodných absolventů stále více přenášena na firmy? Budou zaváděny prvky systému duálního vzdělávání?
• Dojde k větší podpoře aplikovaného výzkumu a vývoje? Budou vypsané projekty více odpovídat reálné průmyslové praxi a potřebám českých firem?
17:30 – 18:00 Neformální diskuse, společenský raut

Přihláška:
Konference se koná na Pražské hradě, v 11. 12. 2018 od 13:00. Pozvánka je zde (soubor PDF). Další informace naleznete tady.

Registrace na:
Email (CZ): konference@ceec.eu
Tel.: +420 774 299 796