Seznamte se, vyměňte si, spojte se – Expert Days jsou zpět

Odbornými dny pro robotické odstraňování materiálu, které se konaly 26. a 27. října, společnost SCHUNK oživila svou zavedenou sérii akcí o nové téma. Těžištěm mezinárodní expertní platformy bylo roboticky asistované zpracování. Více než 70 specialistů z Evropy se sešlo v Brackenheim-Hausen, aby si vyměnili informace o procesech odstraňování otřepů, broušení a leštění a vytvořili síť pro budoucí úkoly.

Expert Days 2022
Zástupci průmyslu a výzkumu na SCHUNK Expert Days on Robotic Material Removal ve 14 odborných prezentacích podrobně vyzdvihli aspekty robotického zpracování.

Automatizace je stále jedním z megatrendů moderní výroby. Klíčovou roli zde hraje zejména robotizované zpracování: je třeba využít výrobní potenciál, přispět ke zvýšení efektivity a čelit nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Letošní Expert Days v této souvislosti nabídly dalekosáhlý přenos know-how na téma zpracování robotů, budoucí zaměření série akcí. Expertní platforma zároveň nadále působí jako počáteční a hnací síla sítě: Po dvouleté přestávce chce společnost SCHUNK znovu zavést osvědčenou sérii akcí jako platformu pro pravidelnou výměnu.

Expert Days 2022
Oba říjnové dny akcí byly charakterizovány intenzivní výměnou informací o robotickém zpracování, včetně možnosti vyzkoušet si vybrané aplikace v praxi.

Ovladač pro mezinárodní sítě
Odbornými přednáškami, příklady osvědčených postupů a doprovodnou odbornou výstavou oslovily letošní dny expertů všechny zúčastněné strany – od výrobců nástrojů, součástek a brusiva až po integrátory, poskytovatele softwaru a odborníky na roboty. Diskutovalo se o otázkách jako: Lze k broušení použít coboty? Jaké jsou možnosti odstraňování otřepů pomocí netuhých robotů? Jaké jsou výsledky broušení s kamerovým systémem pro detekci hran a povrchu? Součástí nabitého programu bylo 14 odborných přednášek. „Fantastické prezentace od rozmanité řady řečníků,“ ocenil program Karl Ericsson ze specialisty na automatizaci Svenska Elektrod. Thomas Magnussen z SHL, odborník na povrchové úpravy, také vyvozuje pozitivní závěr:

Expert Days 2022
Vzhledem k masivně rostoucímu významu automatizace je mezinárodní networking ústředním tématem Expert Days on Robotic Material Removal od společnosti SCHUNK.

Oba dny akce byly široce využity k vytvoření partnerské sítě a zahájení výměny po skončení Expert Days 2022. Jako platformu pro nově se tvořící komunitu vnímá SCHUNK událost jako hnací sílu pro mezinárodní vytváření sítí v oblasti robotizovaného zpracování. Produktový manažer prodeje Daniel Mayer ze společnosti SCHUNK, který akci moderoval, na závěr zdůrazňuje: „Je inspirativní získat různé pohledy na stejné téma a vyvinout z nich společná řešení.“

Jako síťová akce se v nadcházejícím roce budou konat také Odborné dny pro robotické odstraňování materiálu. SCHUNK včas oznámí přesné datum pro rok 2023.

Zdroj zprávy: SCHUNK
SCHUNK