Siemens buduje privátní 5G síť na německém výstavišti Deutsche Messe

5G

Německé výstaviště Deutsche Messe v Hannoveru o rozloze 1,4 mil. m2 bude letos připraveno na připojení do 5G sítě. Společnost Deutsche Messe, která organizuje mezinárodní veletrhy, získala frekvenční pásmo v rozsahu 3,7 – 3,8 GHz od německé federální síťové agentury Bundesnetzagentur (BNetzA). Může tak zřídit jednu z největších 5G zón v Evropě pokrývající 30 výstavních hal a budov včetně celého venkovního prostranství výstaviště. Je to úspěch, ve kterém společnost Siemens hraje specifickou roli. Jako jeden z hlavních tradičních vystavovatelů na průmyslovém veletrhu HANNOVER MESSE, společnost Siemens buduje v jedné z výstavních hal v Hannoveru privátní areál s 5G sítí se zaměřením na průmyslové aplikace. Síť mohou využívat vystavovatelé během veletrhů a mimo jejich konání ji mohou využívat firmy pro průmyslové testování a pokusy.

„Ve výstavní hale ukážeme inovativní řešení pro průmyslové sítě s využitím této 5G síťové infrastruktury. Zajímavostí je, že tato Siemens infrastruktura trvale zůstane ve výstavní hale a bude předána společnosti Deutsche Messe pro komerční využití. To znamená, že ostatní zákazníci mohou také používat Siemens technologie jako testovací prostředí pro jejich produkty,“ vysvětlil Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva společnosti Deutsche Messe AG.

5g siemens

Hannoverské výstaviště se tak stane testovacím prostředním a hlavní ukázkou využití 5G sítě v průmyslu. Možnost provozovat tyto soukromé 5G sítě umožní firmám přizpůsobit sítě svým konkrétním požadavkům na výkon, spolehlivost a zabezpečení. Výhodou německých společností je možnost využívat privátní 5G sítě ve svých lokalitách.

„Nové síťové technologie byly vždy důležitým faktorem pro vývoj inovací, a to platí i pro 5G. Díky možnosti využití privátních 5G sítí, například ve výrobních závodech, mohou firmy naplno využít výhod této klíčové technologie. To usnadňuje nasazení aplikací budoucnosti, jako například nasazení mobilních robotů ve výrobě, autonomních vozítek v logistice nebo využití aplikací rozšířené reality pro servisní techniky. Navíc situace, zejména v Německu – díky privátnímu spektru frekvenčního pásma v rozsahu 3,7 – 3,8 a 26 GHz – a v Evropě umožňuje trhu dosáhnout vedoucího postavení ve využití těchto technologií budoucnosti,“ řekl Cedrik Neike, člen představenstva společnosti Siemens AG a CEO Digital Industries.

Společnost Siemens se již pyšní svými prvními kroky na cestě k privátní průmyslové 5G síti ve vlastním zkušebním centru automobilového průmyslu (z angl. Automotive Test Center) v Norimberku. V současné době také buduje další vlastní privátní 5G infrastruktury ve svých závodech v Amberku a Karlsruhe. V těchto infrastrukturách společnost Siemens spoléhá výhradně na své vlastní vyvinuté produkty a řešení. Proto také společnost Siemens nyní buduje privátní 5G síť na výstavišti v Hannoveru, aby ukázala, jaké výhody technologie 5G přináší a zpřístupnila ji tak průmyslovému trhu.

Díky lokálně dostupným privátním frekvenčním pásmům si firmy mohou nastavit privátní 5G sítě pro připojení ve vymezených lokalitách, což může značně zvýšit flexibilitu výroby a logistiky – to zahrnuje například provoz automaticky řízených dopravních systémů tzv. AGV vozíků (z angl. Automated Guided Vehicles), které lze použít ve vysoce flexibilní výrobě automobilů nebo v intralogistice. Díky rychlému přenosu dat přes 5G síť mohou všechny součásti ve výrobě reagovat na změny téměř v reálném čase. Navíc v kombinaci s technologiemi budoucnosti, jako jsou Edge a Cloud Computing, sítě 5G usnadní flexibilní analýzu velkých objemů dat a významně posunou další vývoj digitální transformace v průmyslu.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens