Siemens dodá Unipetrolu elektroenergetickou část pro revitalizovanou jednotku parciální oxidace

siemens

Společnost Siemens se podílí na revitalizaci jednotky parciální oxidace (POX) společnosti Unipetrol RPA v jejím výrobním závodě v Záluží u Litvínova. Siemens odpovídá za elektroenergetickou část revitalizace – od návrhu projektu a dodávku technologií až po jejich uvedení do provozu. Projekt bude ukončen v roce 2024.

Společnost Siemens zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném společností Unipetrol RPA, s.r.o. v rámci revitalizace výrobní jednotky parciální oxidace. Projekt v hodnotě téměř 400 milionů korun mimo jiné zahrnuje dodávku vzduchem izolovaných vysokonapěťových rozvaděčů NXAIR včetně ochran, distribučních transformátorů GEAFOL, rozvaděčů nízkého napětí v pevném i výsuvném provedení či kompenzací. „Nově dodaná elektroenergetická část renovované jednotky parciální oxidace bude účinnější než stávající řešení. Ušetří náklady, sníží emise a zvýší spolehlivost celého zařízení,“ uvádí Tomáš Hüner, ředitel Smart Infrastructure společnosti Siemens.

Unipetrl
Obrázek – zdroj Siemens

Siemens dodá i řídicí systém, transformátory, kabeláže a nízkonapěťové přípojnice. V rámci společnosti Siemens je pod projektem podepsán úsek Distribution Systems. Portfolio Distribution Systems zahrnuje komplexní řešení pro distribuci elektrické energie, mezi jeho klíčové technologie patří nízkonapěťové, vysokonapěťové a generátorové rozvaděče, distribuční a trakční transformátory, technologie pro akumulaci elektrické energie nebo nabíjecí infrastruktura pro elektromobilitu.

„Jednotka parciální oxidace je v provozu od roku 1971 a prochází pravidelnou modernizací. Aktuální revitalizace je nejrozsáhlejší investicí do této jednotky od přelomu tisíciletí a je rozfázována na řadu dílčích projektů, které postupně uskutečníme v řádu několika let,“ vysvětluje Josef Černý, ředitel agrochemického segmentu společnosti Unipetrol RPA.

Jednotka parciální oxidace patří k důležitým výrobním zařízením společnosti Unipetrol a je lokalizována v petrochemické části jejího litvínovského závodu, který je největším chemickým areálem v České republice. V jednotce parciální oxidace dochází ke zpracování ropných zbytků po předchozí rafinérské destilaci ropy a k výrobě vodíku. Vodík Unipetrol využívá především jako surovinu pro navazující rafinérské výroby a výrobu čpavku. Malá část vodíku se používá na výrobu super čistého vodíku, který se z části používá na výrobu etylenu a plastových granulátů, jako je polyetylen či polypropylen, a z části se prodává externím společnostem.

Přehled řešení a technologií Siemens v rámci revitalizace výrobní jednotky POX:
Projekt, dodávka, demontáž, montáž a uvedení do provozu
76 polí vn rozvaděče typu NXAIR včetně ochran
10 distribučních transformátorů typu GEAFOL 1600 kVA
129 polí nn rozvaděčů ve výsuvném provedení typu SIVACON S8
87 polí nn rozvaděčů v pevném provedení
130 metrů nn přípojnic SIVACON 8PS – systém LDA
2 transformátory 6/0, 525kV 1000 kVA v provedení odolném proti výbuchu
6 frekvenčních měničů 90 kW
Usměrňovače a UPS
Řídicí systém
Dohledové pracoviště
Kabeláž a kabelové trasy
Ovládací a zásuvkové skříně v provedení odolném proti výbuchu

Zdroj zprávy: Siemens ČR