Siemens jako první získal certifikaci AeroMACS

AeroMACS

Společnost Siemens rozšířila své portfolio produktů a řešení z oblasti průmyslové komunikace o základnové a klientské stanice řady Ruggedcom WIN s certifikátem AeroMACS – Letecký mobilní letištní komunikační systém (z angl. Aeronautical Mobile Airport Communication System). Jedná se o bezdrátovou technologii schválenou organizacemi Eurocontrol, Federálním úřadem pro letectví (FAA) a Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) pro podporu neustále narůstající potřeby bezpečné, rozšiřitelné a spolehlivé širokopásmové pozemní komunikace pro letecké společnosti, řízení letového provozu a letištní provoz.

AeroMACS

Siemens je první společností na světě, která dosáhla plné certifikace AeroMACS pro širokopásmové neveřejné bezdrátové řešení Ruggedcom WIN 4G.

Letecký průmysl zažil v posledních několika desetiletích mnoho změn. Nacelém světě velká letiště odbaví denně tisíce pasažérů a nákladních letů, což neustále vede k rapidnímu každodennímu nárůstu a složitosti letištního provozu. Problém byl však v komunikační infrastruktuře a digitalizaci odvětví, která se nevyvíjela stejnou rychlostí. Právě standard AeroMACS byl také vyvinut s cílem zrychlit digitalizaci leteckého průmyslu.

„Ačkoliv jsou v současné situaci způsobené virem covid-19 právě letiště a letecké společnosti jedny z nejvíce postižených oblastí, jednoho dne přijde bod zlomu a bude zásadní být na běžné nárůsty dobře připraven,“ řekl Vladimír Ševčík, produktový specialista na oblast Industrial Networks ze společnosti Siemens Česká republika. „Pohyb a koordinaci po letišti může AeroMACS systém zásadně vylepšit, a to i v současné situaci, a právě v ní se investice do digitalizace vyplatí,“ dodal Vladimír Ševčík.

Standard AeroMACS pro bezdrátovou technologii stanovuje podmínky pro vysoký výkon a šířku pásma požadované pro simultánní pevné a mobilní aplikace na letištích. Je založen na standardu IEEE 802.16e – 2009 – širokopásmový standard definovaný Institutem elektrotechnických a elektronických inženýrů (IEEE – z angl. Institute of Electrical and Electronics Engineers) a je provozován v globálně přiděleném licencovaném frekvenčním pásmu od 5091 do 5150 MHz.

AeroMACS

Lepší výkon a snížené náklady
Certifikaci AeroMACS uděluje průmyslová nezisková organizace WiMAX Forum. Komponenty Ruggedcom WIN od společnosti Siemens jsou první na světě, které byly certifikovány právě organizací WiMAX Fórum. Celé řešení od společnosti Siemens se skládá z neveřejné bezdrátové sítě navržené se základnovým modulem s certifikací AeroMACS, Ruggedcom WIN7251 a pevnými a pohyblivými klientskými (subscriber) jednotkami s certifikací AeroMACS, Ruggedcom WIN5251 a Ruggedcom WIN5151. Tento rozšiřitelný systém je již v praxi ověřený a používaný. Prokázal významné zlepšení výkonu sítě z hlediska dostupnosti, kapacity a nákladové efektivity na největších letištích po celém světě, a dokonce podává lepší výsledky než stávající technologie ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) – digitální datový spojovací systém pro přenos zpráv mezi letadly a pozemními stanicemi na letištích.

Nový systém nabízí lepší kontrolu, lepší zabezpečení informací a větší spolehlivost. Zařízení jsou navržena tak, aby byla kompaktní, bezpečná a škálovatelná. Jejich samostatná konfigurace navíc eliminuje potřebu dodatečné ASN (Access Service Network) brány, což usnadňuje instalaci, správu a škálování sítě, a to navíc i s nízkými počátečními náklady. Letiště tak mají nové možnosti příjmů např. díky zpoplatnění širokopásmového připojení, logistiky, sledování stavu dráhy a jiné služby s přidanou hodnotou.

Fórum WiMAX je přední průmyslovou neziskovou organizací, která certifikuje a podporuje interoperabilitu širokopásmových bezdrátových produktů založených na standardu IEEE 802.16. Společnost Siemens je součástí její pracovní skupiny pro letectví (z angl. Aviation Working Group), která nepřetržitě pracuje na definování globálního standardu AeroMACS na základě striktních mezinárodních standardů vyvinutých Evropskou organizací pro vybavení civilního letectví (EUROCAE), ICAO a Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA).

Zdroj zprávy: Siemens
siemens