Siemens Mobility a ČD Cargo podepsaly smlouvu na 2 lokomotivy Vectron AC vybavené Diesel Power Modulem (DPM)

Společnost ČD Cargo, největší český železniční dopravce, objednala od společnosti Siemens Mobility dvě střídavé elektrické lokomotivy Vectron AC s Diesel Power Modulem (DPM). Lokomotivy plánuje dopravce využít v oblasti nákladní dopravy v České republice, Rakousku, Německu, Maďarsku a na Slovensku. Siemens Mobility bude zajišťovat servis lokomotiv po dobu čtyř let. Společnost ČD Cargo už provozuje v rámci své vozidlové flotily 12 vlastních lokomotiv Vectron MS a další má prozatím v pronájmu.

vectron ciemens

Nyní se jedná o první objednávku lokomotiv, které lze provozovat buď v režimu napájení z elektrického trakčního vedení 15 kV, respektive 25 kV (závislá elektrická trakce, jmenovitý trakční výkon 6 400 kW), nebo v režimu tzv. Last Mile, pro překonání konečného úseku bez trakčního vedení. K tomu jsou lokomotivy Vectron AC vybaveny Diesel Power Modulem (DPM). Ten je tvořen dieselelektrickým soustrojím, umístěným spolu s příslušenstvím a palivovou nádrží v lokomotivě, schopným dodávat trakčním a pomocným pohonům lokomotivy elektrickou energii (nezávislá dieselelektrická trakce, výkon spalovacího motoru 180 kW).

 

„Aktuálně využíváme tři najaté lokomotivy s technologií last mile diesel v rámci naší pobočky v Rakousku. Velmi pozitivní zkušenosti s touto technologií, která eliminuje nutnost využití další posunovací lokomotivy při obsluze poslední míle, ve většině případů tedy vlečkové sítě našich zákazníků, nás utvrdila v rozhodnutí o jejich pořízení. S lokomotivami Siemens Vectron máme v čele našich vlaků velmi dobré zkušenosti, a proto jsme rádi že naše flotila bude rozšířena o další dva stroje, nově tedy navíc s technologií DPM. Nákup nových interoperabilních lokomotiv je součástí naší dlouhodobé koncepce obnovy a udržitelnosti vozidlového parku v rámci které mimo jiné pořizujeme každý rok minimálně 10 nových lokomotiv podobných parametrů. Vectron AC s DPM posouvá interoperabilitu tohoto typu lokomotivy a samozřejmě i celého našeho lokomotivního parku opět o kousek dál.“ říká Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, a.s.

vectron siemens

 

„Vectron AC s Diesel Power Modulem (DPM) je skvělou investicí do budoucnosti udržitelné železniční nákladní dopravy. Umožňuje pohotově a s nízkými náklady překonat krátké neelektrifikované úseky na začátku či konci cesty nákladního vlaku. Díky tomu lze jedinou elektrickou lokomotivou dopravit nákladní vlak v celé délce jeho cesty bez potřeby užití dalších motorových posunovacích lokomotiv.“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility Česká republika. „Provozem těchto lokomotivy dochází ke zvýšení atraktivity a hospodárnosti nákladní železniční dopravy. Jsou proto účinným nástrojem k naplnění cíle převedení nákladní dopravy ze silnic na železnici s elektrickou vozbou. Tím přispívají k zásadnímu snížení a spotřeby energie i emisí oxidu uhličitého a zdraví škodlivých látek.“

Vectron AC s Diesel Power Modulem (DPM) umožňuje dopravcům zajistit vysokou trvale udržitelnou hodnotu vozidla po celou dobu jeho životního cyklu. Lokomotiva umožňuje zejména překonání posledního úseků bez trakčního vedení, tzn. „Last Mile“, což eliminuje potřebu dodatečné posunovací dieselové lokomotivy a šetří tak čas a náklady. Vectron AC s Diesel Power Modulem (DPM) využívá osvědčené komponenty platformy lokomotiv Vectron. Je řešen pro rozchod koleje 1 435 mm a má hmotnost 90 tun. Lokomotiva je určena pro střídavé napájecí napětí 15 kV a 25 KV a je vybavena evropským vlakovým zabezpečovacím zařízením ETCS Level 2 Baseline 3, včetně již udělených schválení pro oba typy ETCS tratí Správy železnic a pro další ETCS tratě v Evropě. Dále jsou instalována národní vlaková zabezpečovací zařízení PZB, LZB a Mirel. Lokomotiva disponuje již udělenými schváleními pro provoz v České republice, Slovensku, Německu, Rakousku a Maďarsku.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens