Siemens Mobility na mezinárodním veletrhu Rail Business Days 2023 v Ostravě

Siemens on RailBusinessDays Ostrava

Mezinárodní železniční veletrh a konference RAIL BUSINESS DAYS se koná v Ostravě 5. – 7. června 2023 v areálu Trojhalí Karolina. Společnost Siemens Mobility ukáže návštěvníkům novou lokomotivu Vectron Dual Mode. Vnitřní stánek je zaměřený na novinky v kolejových vozidlech pro osobní i nákladní železniční dopravu.

Na stánku Siemens Mobility (č. B 09) se budou návštěvníci moci blíže seznámit s nejnovějšími technologiemi, trendy a současným směřováním kolejové dopravy. Po celou dobu veletrhu budou na stánku k dispozici zástupci společnosti, kteří se budou věnovat dotazům ze strany veřejnosti.

 

V rámci venkovní expozice (kolejiště č. K 01) bude vystavena lokomotiva Vectron Dual Mode. Dvouzdrojové (duální) lokomotivy obohacují železnici o univerzálně použitelná vozidla, vhodná pro vozbu vlaků osobní i nákladní dopravy v částečně elektrifikované železniční síti, i pro plánované i neplánované výluky elektrického napájení či odklonové jízdy. Lokomotiva trolej/diesel s duálním pohonem spojuje výhody plnohodnotné dieselové lokomotivy a elektrické lokomotivy.

vectron siemens system

Kombinace výkonného dieselového motoru a zařízení pro odběr elektrické energie z trakčního vedení umožňuje provozovatelům pružně reagovat na měnící se traťové požadavky. Dopravu vlaku lze produktivně zvládnout jedinou lokomotivou, s minimální spotřebou energie a s minimálními emisemi.

 

„Před téměř 10 lety se na české železniční síti objevily i v nákladní dopravě první vícesystémové interoperabilní lokomotivy Siemens Eurosprinter, které začaly dopravovat vlaky rychle a bez nutnosti výměny lokomotivy na hranicích či při změně napěťového systému. Dnes snad nikdo nepochybuje o efektivitě tohoto řešení. Je však na čase zavést obdobně efektivní řešení i na tratích bez elektrifikace. Aby vlaky nákladní i osobní přepravy mohly plynule přejíždět mezi úseky vybavenými trakčním vedením 25 kV i úseky, které na elektrifikaci teprve čekají s tím, že mohou využívat efektivní provoz na elektřinu všude tam, kde to je možné. Na veletrhu Rail Business Days v Ostravě letos představujeme naší novou lokomotivu Siemens Vectron Dual Mode, která tyto požadavky dokáže splnit,“ řekl Roman Kokšal, generální ředitel společnosti Siemens Mobility v České republice.

Roman Kokšal, generální ředitel společnosti Siemens Mobility v České republice

Roman Kokšal, generální ředitel společnosti Siemens Mobility v České republice na pódiu s ministrem dopravy Martinem Kupkou (vpravo) a zástupci ČD Cargo, pokřtili přírůstek do firemní flotily v podobě lokomotivy Vectron AC 393 s pomocným dieselovým motorem (DPM) od společnosti Siemens.

Na konferenci, která se koná v pondělí 5. června, vystoupí generální ředitel společnosti Siemens Mobility, Roman Kokšal v bloku „Alternativní pohony na české železnici z pohledu výrobců železničních kolejových vozidel“. Bude se věnovat systémovým otázkám nákladově efektivního přechodu dopravních prostředků na udržitelný bezemisní elektrický pohon a s tím spojených témat, jako jsou vytvoření infrastrukturního energetického zázemí pro bezemisní provoz nákladní, osobní dálkové i regionální železniční dopravy, téma součinnosti dopravy a energetiky v oblasti výroby a využití elektřiny z volatilních obnovitelných zdrojů. Další oblastí budou technická řešení na straně vozidel a infrastruktury v kolejové dopravě a motivace cestujících rychlostí a pohodlím k preferenci energeticky a environmentálně příznivé veřejné hromadné dopravy.

Cílem je motivovat obyvatelstvo dojíždějící do měst k tomu, aby preferovalo veřejnou hromadnou dopravu před individuální automobilovou dopravou a odlehčila se města od zátěže, kterou pro ně představují jedoucí i parkující osobní automobily, zhoršující kvalitu života ve městech. Cestující potřebují dynamická vozidla, která i na tratích s velkou četností zastávek dosahují vysoké cestovní rychlosti a mají příjemně řešený interiér. Pro hlavní elektrizované tratě v okolí velkých měst jsou typickým řešením velkokapacitní semidvoupodlažní elektrické trakční jednotky Desiro HC. Pro liniově elektrizované tratě v regionech je vhodným řešením energeticky vysoce efektivní regionální trakční jednotka Mireo. Dvouzdrojová vozidla trolej/akumulátor Mireo Plus B a vodíková palivočlánková vozidla Mireo Plus H jsou vhodnou alternativou naftových vozidel tam, kde chybí liniová trakce.

siemens mobility

Vectrain je otevřený push-pull koncept v portfoliu Siemens Mobility, který výrazně zatraktivňuje dálkovou osobní železniční dopravu po Evropě. Přináší cestujícím rychlé a komfortní vnitrostátní i mezistátní cestování rychlostí 230 km/h včetně kvalitních palubních služeb a velký potenciál pro dopravce – jedná se o moderní, energeticky úspornou a bezemisní alternativu k letecké dopravě na kratší vzdálenosti. Kombinace lokomotivy Vectron, osobních železničních vozů, restauračního vozu a řídicího vozu nabízí nejvyšší flexibilitu, která je potřeba k tomu, aby bylo možné rychle a efektivně reagovat na nejrůznější výzvy železniční dopravy v evropském měřítku.

Více o lokomotivě Vectron Dual Mode zde.

Více o otevřeném push-pull konceptu Vectrain zde.

Zdroj zprávy: Siemens

logo Siemens