Siemens plánuje koupit společnost Process Systems Enterprise

siemens

Koncern Siemens hodlá koupit společnost Process Systems Enterprise (PSE), která patří mezi přední technologické dodavatele softwaru a služeb pro pokročilé modelování procesů na světě. Pokročilé modelování se využívá v oblasti digitálního výzkumu a vývoje nebo při navrhování a provozu v procesním průmyslu. Díky rychlému a efektivnímu přezkoumání rozhodovacího procesu je totiž užitečným pomocníkem pro rychlé, bezpečné a efektivnější rozhodování. Společnost PSE nabízí řešení založená na modelech, která na základě jednotné a integrované sady nástrojů pokrývají celý životní cyklus jednotlivých procesů. Tento přístup otevírá cestu k širokému spektru nejmodernějších modelových řešení, která vhodně doplňují portfolio produktů a služeb koncernu Siemens v oblasti procesního průmyslu a v neposlední řadě posilují jeho postavení předního poskytovatele komplexních řešení v oblasti správy zařízení zajištěné po celou dobu jejich životního cyklu.

siemens

Technologie je široce používána v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu pro zrychlení inovací, zlepšování návrhu procesů a provozů, zefektivnění výzkumu a vývoje a k minimalizaci technologických rizik. „V oblasti digitalizace provozu v procesním průmyslu hraje kombinace prediktivních modelů vysoké kvality a dat z procesů poskytovaných v reálném čase stále důležitější roli. Je důležité použít poznatky, které již známe z vývoje produktů a procesů, a zmapovat je v rámci prediktivních modelů, jež můžeme následně využít ke zvýšení hodnoty v prostředí digitalizace a v každé jednotlivé fázi životního cyklu,“ uvádí Eckard Eberle, generální ředitel obchodní jednotky Process Automation. „Akvizice PSE nám bude v této oblasti významnou oporou, protože nám umožní začlenit jejich modelové technologie do našich aplikací pokrývajících celý životní cyklus zařízení. Budeme tak v ještě lepším postavení, abychom dokázali splnit specifické požadavky našich zákazníků.“ Jednatel PSE Costas Pantelides k akvizici uvádí: „Jsme rádi, že se můžeme stát součástí organizace koncernu Siemens. Naše technologie a know-how se dokonale doplňují s jejich stávající produktovou nabídkou, a toto spojení může dále stavět na silné pozici koncernu Siemens v oblasti digitalizace v procesním průmyslu a nabídnout zákazníkům nebývalé výhody v rámci celého životního cyklu jednotlivých produktů a procesů.“

Siemens úspěšně spolupracuje se společností PSE na základě strategického partnerství již od června 2018. Společně vyvinuli nová modelová řešení, např. pro monitorování a předpovídání výkonu zařízení, využití měkkých senzorů, optimalizaci v reálném čase, nelineární modelové prediktivní řízení a školení obsluhy založené na podrobných modelech procesů. Tato řešení využívají výkonnou kombinaci modelů procesů s hlubokou znalostí procesů a dat v reálném čase i z předchozích historických procesů. Provozovatelé zařízení tak mohou zvýšit efektivitu a účinnost díky lepšímu řízení procesů a plánování údržby, např. v rámci predikce životnosti katalyzátorů nebo zvyšování objemu koksu v pecích.

Siemens hodlá koupit 100% podíl na základním kapitálu PSE a celý jej začlenit do obchodní jednotky Process Automation, která je součástí Siemens Digital Industries. Londýnská PSE má po celém světě zhruba 160 zaměstnanců. Transakce by měla být dokončena ve 4. čtvrtletí 2019. Obě společnosti se dohodly, že se k finančním podrobnostem týkajícím se akvizice nebudou vyjadřovat.

Zdroj zprávy: Siemens

siemens