Siemens posouvá průmyslovou výrobu na další úroveň

MindSphere

Na své vlastní virtuální akci bude společnost Siemens předvádět nové produkty, služby a řešení v portfoliu digitálních podniků kolem SPS Connect, s nimiž mohou společnosti ve výrobním a zpracovatelském průmyslu reagovat na stále rychleji se měnící požadavky trhu a rámcové podmínky.

Kromě toho společnost Siemens přináší do výroby více inteligence a tím i větší flexibilitu – a posouvá tak průmysl na další úroveň. Toho je dosaženo kombinací automatizačních a digitalizačních řešení s budoucími technologiemi, jako je umělá inteligence, edge a cloud computing nebo aditivní výroba. Pod následujícím registračním odkazem (https://sie.ag/31Iz3aC) se zainteresované strany mohou zaregistrovat na virtuální akci „Digital Enterprise SPS Dialog“, která se koná 26. listopadu 2020 a poprvé objevit témata připravená ve virtuálním 3D showroomu.

Mezi inovace patří připravená k použití, otevřená průmyslová Edge platforma, nový Edge hardware a nová Edge aplikace pro technologii pohonů. Bude také představen nový decentralizovaný systém pohonu. Vedle řešení pro programování robotů napříč výrobci na portálu TIA (Totally Integrated Automation) zahrnují letošní inovace inovativní produkty cloudového připojení pro nepřetržitý přístup k datům i novou konektivitu a služby vzdálené spolupráce.

S pomocí cloudových a okrajových technologií lze digitalizovat výrobní procesy, aby byly společnosti flexibilnější a efektivnější. Se společností Siemens Industrial Edge, otevřenou softwarovou platformou pro implementaci řešení IIoT blízko stroje, lze do dílny zavést více aplikací za kratší dobu, aby se dále zvýšila produktivita strojů a systémů a současně se snížily náklady na implementaci a provoz.  Za tímto účelem společnost Siemens zavádí nyní dostupný systém správy průmyslových koncových zařízení, centrální a celopodnikovou škálovatelnou infrastrukturu pro správu připojených zařízení na Edge computing a aplikace. V kombinaci s již dostupným hardwarem a softwarem nyní uživatelé dostávají otevřenou platformu Industrial Edge V1.0 jako integrované řešení připravené k použití. Portfolio Industrial Edge roste také po hardwarové stránce. Průmyslový počítač Simatic IPC227G s nejnovější procesorovou technologií je dodáván jako nanobox a panelové PC. Díky vysokému výkonu a četným rozhraním je vhodný jako platforma pro aplikace s průmyslovou hranou a umělou inteligencí (AI).

siemens 3d
Siemens ukazuje flexibilní řešení pro stále rychleji se měnící požadavky trhu a rámcové podmínky a poprvé nabízí příležitost prohloubit témata v dialogu a objevit další hlavní body ve 3D ve virtuálním showroomu.

V oblasti technologie pohonů rozšiřuje Siemens svoji aplikaci MindSphere Analyze MyDrives o odpovídající verzi Edge. Společnost poprvé uvádí na trh špičkovou technologii pohonů a ukazuje, jak lze inteligentně propojit edge a cloud computing. V oblasti Predictive Services for Drive Systems dostává inteligentní aktualizaci aplikace služeb založená na MindSphere. Aplikace Predictive Service Assistance je nyní založena na algoritmu AI. Tato aplikace podporuje zákazníky mimo jiné při zvyšování dostupnosti sledovaných aktiv a významném zvýšení efektivity údržby. U modelu Sinamics G115D bude také vystaven nový decentralizovaný systém pohonu, který byl speciálně vyvinut pro použití v horizontálních dopravníkových systémech.

Stále častěji se měnící varianty produktu a vnější podmínky rámce vyžadují flexibilnější stroje a stupeň automatizace se také zvyšuje pomocí manipulačních a montážních systémů. To podporuje integrace robotiky do výrobních strojů. S knihovnou robotů Simatic pro Simatic Robot Integrator představuje společnost Siemens novou univerzální knihovnu robotů pro portál TIA (Totally Integrated Automation). S pomocí knihovny Simatic Robot Library budou uživatelé v budoucnu schopni programovat většinu robotů na trhu na portálu TIA bez ohledu na výrobce, stejně jako používat jednotné provozní koncepty založené na integrátoru Simatic Robot Integrator a Simatic HMI.

Společnost Siemens představuje inovativní produkty Cloud Connect, které nabízejí komplexní přístup k datům prostřednictvím všech rozhraní a standardů jako základ pro současné i budoucí aplikace IIoT. Se zcela webovým systémem řízení procesů Simatic PCS neo mají zákazníci přímý přístup do systému kdykoli a k ​​jakémukoli zařízení prostřednictvím chráněného připojení k internetu. Kromě toho Siemens ukazuje výhody portfolia Power-over-Ethernet jako nezbytnou součást digitalizace v moderních společnostech. Zvyšuje se poptávka po součástkách, které lze instalovat a provozovat rychle a bez složitého zapojení na požadovaných místech. Všechny nové přepínače PoE mají nejnovější standard IEEE 802.3bt.

S modulem Package Type Package (MTP) představuje společnost Siemens řešení pro systémové operátory, kteří v divizi Siemens Digital Enterprise Services  připravují nové služby. Digital Factory Optimization simuluje a optimalizuje produkční a logistické prostředí pomocí umělé inteligence. Služba Virtual Commissioning Services usnadňuje zahájení virtuálního uvedení do provozu, protože odborníci společnosti Siemens strukturují, implementují a udržují digitální dvojčata výrobních linek, strojů a systémů. Nové služby připojení navíc navazují spojení mezi produkční sítí z jakéhokoli typu zdroje dat a jakéhokoli typu informačního systému vyšší úrovně, ať už jde o Edge, SCADA, MES, ERP nebo cloud. Nové služby vzdálené spolupráce umožňují rychlé a komplexní inženýrství i vzdálené odstraňování problémů a odstraňování problémů.

Další informace o virtuální akci „Digital Enterprise SPS Dialog“ a možnost registrace najdete pod následujícím odkazem: https://sie.ag/31Iz3aC

Zdroj zprávy: Siemens
siemens