Siemens představuje inovace v oblasti technologie pohonů pro udržitelnou a hospodárnou výrobu

siemens

Na letošním veletrhu SPS v Norimberku představí společnost Siemens dvě velké inovace v oblasti energeticky úsporných a udržitelných technologií pohonů. První novinkou je nová funkce osvědčené aplikace Analyze MyDrives Edge, která s využitím umělé inteligence zajišťuje transparentnost spotřeby energie celého pohonného systému. Edge aplikace vybavená prvky umělé inteligence totiž veškerá data vypočítá bez potřeby dalších senzorů a speciálních měřicích přístrojů. Dále zobrazí efektivitu provozu pohonu, jeho spotřebu energie, provozní náklady a uhlíkovou stopu. Na základě těchto údajů je pak možné lépe optimalizovat nastavení pohonů podle požadavků zákazníka.

siemens

Nová funkce reaguje na aktuální potřebu větší udržitelnosti v průmyslu. Elektromotory spotřebují přes 70 procent energie v průmyslu. S více než 96% účinností jsou motory Simotics SD IE4 již samy o sobě vysoce energeticky úsporné a optimálně navržené přímo pro provoz v síti. Motory s velmi vysokou třídou účinnosti IE4, nebo dokonce IE5 mohou ušetřit až 6 % elektrické energie. Dalších až 30 % energie (v některých případech i více) lze ušetřit využitím správnou kombinací motoru a měniče použitých při provozu čerpadel, ventilátorů a kompresorů s proměnlivou rychlostí.

Skutečným klíčem k dosažení větší energetické účinnosti je však systém jako celek: interakce všech jednotlivých součástí a opatření – od účinnějších motorů s řízením proměnlivé rychlosti, přes digitální komponenty a nástroje až po využití elektricky vyrovnané energie v síti motorů – může ušetřit až 60 % energie. Digitalizace se tak do budoucna bude významnou měrou podílet na zvyšování energetické účinnosti aplikací řízených motory. Analyze MyDrives Edge je rovněž součástí nové digitální platformy Siemens Xcelerator, která zákazníkům všech velikostí nabízí možnost urychlit jejich digitální transformaci a zvýšit přidanou hodnotu. Platformu Siemens Xcelerator charakterizují jednoduchost, flexibilita a otevřenost zaměřená na ústřední cíl usnadnit, urychlit a rozšířit digitální transformaci podniků.

Druhá inovace, kterou Siemens představí na veletrhu SPS, je z oblasti hardwaru
Jedná se o další kompaktní DC-DC měnič Sinamics DCP 250 kW. V současné době má tak Siemens v nabídce celkem tři kompaktní DC-DC měniče pro připojování baterií nebo superkondenzátorů do průmyslových pohonných systémů. Měniče Sinamics DCP 250kW nabízejí výstupní napětí až 1200 V. Nové zařízení splňuje stále rostoucí požadavky automobilového průmyslu a je optimálním řešením pro zkušební zařízení pro elektromobily. Z hlediska účinného využití energie přinášejí DC regulátory i další výhody: v systémové síti lze využít přístroje pro ukládání energie (například akumulátory), k vyrovnání absorpce zatížení z elektrické sítě, což eliminuje zejména výkonové špičky. V systému stejnosměrného napětí lze dále využít i brzdnou energii. Při vhodném návrhu systému není u DC měničů také potřeba tolik kroků při převodu, další výhodou je jednodušší napájení z obnovitelných zdrojů energie, například solárních panelů.

měnič Sinamics DCP 250kW

Kompaktní DC-DC měnič Sinamics DCP může být nasazen okamžitě bez dalšího projektování, navíc umožňuje snadné rozšíření výkonu díky paralelnímu zapojení několika měničů.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens