Siemens představuje nové řešení pro správu vzdálenosti a bezpečnosti zaměstnanců ve výrobě

siemens

Výrobci na celém světě, kteří se dnes snaží udržet či znovu rozběhnout svůj provoz a výrobu za stále probíhající pandemie COVID-19 čelí novým a nelehkým výzvám. Vzhledem k novým nařízením regulující provozy a výrobu v tzv. „novém normálu,“ výrobci musí brát zřetel na další aspekty bezpečnosti zaměstnanců, včetně vytvoření výrobních prostředí a pracovních postupů, které odpovídají požadavkům na fyzickou vzdálenost zaměstnanců.

siemens Location Intelligence

Spojením osvědčeného hardwaru a softwaru společnost Siemens vyvinula nové řešení, které výrobcům umožňuje rychle a efektivně vytvořit model vzájemné interakce zaměstnanců, výrobní linky a celého závodu. Nové řešení také umožňuje společnostem vytvářet celkové digitální dvojče pro simulaci bezpečnosti pracovníků, optimalizaci pracovního prostoru a ověřování opatření v oblasti bezpečnosti a efektivity pro zajištění udržitelnosti výroby.

„Našim zákazníkům pomáháme vytvářet bezpečné pracovní prostředí, což je nesmírně důležité, protože se snaží efektivně a spolehlivě vyrábět za bezprecedentních okolností,“ řekl prezident a generální ředitel společnosti Siemens Digital Industries Software Tony Hemmelgarn. „Kombinace vzdáleného řízení v reálném čase a digitálních simulací pomůže společnostem udržet bezpečné pracovní prostředí a dělat uvážená rozhodnutí o probíhající a dlouhodobé optimalizaci.“

Se systémy Siemens SIMATIC Real Time Locating Systems (RTLS) mohou výrobní společnosti nepřetržitě měřit vzdálenosti mezi pracovníky, poskytovat vizuální zpětnou vazbu v reálném čase zaměstnancům o jejich rozestupech od ostatních a vytvářet záznamy o všech pohybech a interakcích. Tímto způsobem SIMATIC RTLS společnosti Siemens usnadňuje udržovat bezpečnou vzdálenost a poskytuje řadu dalších výhod.

Kombinace SIMATIC RTLS a digitálního dvojčete skutečného výrobního prostředí umožňuje společnostem vytvořit model a simulaci toho, jak zaměstnanci spolupracují se zařízením i mezi sebou. To jim umožňuje optimalizovat bezpečnost a produktivitu v krátké době a validovat změnu celého provozu před tím, než dojde k nákladnějším změnám.

Implementace řešení probíhá tak, že tzv. transpondéry SIMATIC RTLS společnosti Siemens jsou vložené do ID karet, které zaměstnanci nosí jako osobní ochranné prostředky. Přijímače RTLS umístěné po celém provozu pak mohou průběžně sledovat a zaznamenávat pohyb pracujících. Pokud se dva zaměstnanci ocitnou v rizikové situaci (např. rozestup menší než dva metry od sebe), jejich ID karty je upozorní na kritický stav. Navíc podle dat nasbíraných v průběhu času lze pak analyzovat a identifikovat kritická místa, kde se rizikové stavy vyskytují častěji. Takové situace se lehce zobrazují prostřednictvím digitálního dvojčete v softwaru Siemens Tecnomatix® Process Simulate a Plant Simulation. S využitím těchto dat lze simulovat nové dispozice pracovišť nebo pracovní postupy, dokud není dosaženo požadovaných výstupů, které pak mohou být implementovány do reálného provozu.

Kromě toho si mohou výrobní firmy přidat do řešení funkci sledovatelnost prostřednictvím On-premise řešení nebo aplikaci Siemens Trusted Traceability Application v rámci cloudového otevřeného operačního systému pro IoT Siemens MindSphere®. Ten umožňuje rychlou a komplexní analýzu kontaktu zaměstnanců v případě skutečné nemoci na pracovišti. Veškerý pohyb a kontakt s postiženým zaměstnancem může být vizualizován, což umožňuje rychle informovat všechny osoby, které byly v těsném kontaktu a vybere exponovaná místa a celková prostředí pro hloubkové čištění.

siemensPrezident společnosti Siemens Digital Industries USA Raj Batra dodal: „Společnost Siemens nabízí výkonné a okamžitě použitelné řešení, které pomáhá výrobcům převzít kontrolu nad jejich provozem a dosáhnout tak lepších výsledků v oblasti bezpečnosti, produktivity a nákladovosti v období během koronaviru i po něm. Naše řešení obsahuje ověřené technologie, které mohou přinést výsledky pro většinu výrobců za jeden až dva týdny.“

Zdroj zprávy: Siemens