Siemens rozšiřuje svou nabídku Industrial Edge pro obráběcí stroje

sinumeric cup siemens

Společnost Siemens rozšířila svou nabídku v rámci portfolia Industrial Edge pro obráběcí stroje o dvě nová edge zařízení. Kromě již dostupné verze IPC227E je nyní k dispozici i jednotka IPC127E v základním provedení a IPC427E, což je nejvýkonnější edge zařízení pro obráběcí stroje. Základní řešení IPC127E zajišťuje konektivitu a výkon u jednoduchých aplikací. S modelem IPC427E přichází zařízení s dostatečným výpočetním výkonem, které splňuje požadavky edge aplikací využívajících umělou inteligenci a sofistikovanou analýzu dat.

siemens

Nový adaptér Simatic ET200 nabízí rovněž možnost připojit další externí senzory a získat jejich data při vzorkovacím kmitočtu až 10 kHz. Proto byla provedena aktualizace již známé edge aplikace Analyze MyWorkpiece/Capture. Kromě údajů o obrobku, nástroji a jeho dráze může nyní zaznamenávat i data z externích senzorů ve vysokém časovém rozlišení. Novinkou je možnost streamovat procesní data prostřednictvím MQTT do externího koncového bodu MQTT. Uživatelé si navíc mohou vizualizovat obrobek pětiosé obráběcí operace pomocí nové on-line retransformace souřadnic ze souřadnicového systému stroje do souřadnicového systému obrobku. To je jedna ze zajímavých funkcí, protože vizualizace os obrábění ve vizualizačních aplikacích, jako je Analyze MyWorkpiece/Toolpath, nenabízí žádné informace o obráběném kuse. Všechna ostatní zaznamenaná data lze následně vizualizovat a analyzovat pomocí aplikace Analyze MyWorkpiece /Toolpath. Získané poznatky umožňují provádět optimalizace CAD/CAM modelu a vygenerovaného NC programu. Analyze MyWorkpiece /Toolpath k tomu nově umožňuje vytvořit realistickou rekonstrukci povrchu s využitím procesních dat z nástroje Industrial Edge for Machine Tools. To umožňuje vyhodnotit kvalitu obrobku ještě před vlastní výrobou, protože rekonstrukce povrchu pracuje i s procesními daty ze vzduchového řezu.

sinumeric

S představením nové verze aplikace Analyze MyWorkpiece/Monitor mají uživatelé k dispozici další aktualizaci edge aplikace v oblasti sledování kvality. Analyze MyWorkpiece/Monitor slouží k automatické kontrole kvality procesu obrábění. Od nynějška jsou všechna potřebná opatření uložena v jediné aplikaci. Patří sem například záznam referenčních dat, instruktáž v modelech monitorování a realizace monitorování procesů. S aplikací Analyze MyWorkpiece/Monitor mohou uživatelé snížit náklady na zajištění kvality.

Všechny softwarové aplikace pro obráběcí stroje lze nyní zakoupit on-line v novém obchodě Machine Tool Software Store.

Díky rozšířenému portfoliu hardwaru a softwaru Siemens Industrial Edge pro obráběcí stroje mohou výrobci i obsluha strojů flexibilně využívat zpracování dat prostřednictvím edge nebo cloud computingu podle potřeby.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens