Siemens spojuje reálný a digitální svět pro flexibilitu firem

siemens battery

Společnost Siemens uspořádala v rámci veletrhu SPS svůj vlastní virtuální projekt pod heslem „Nekonečné možnosti z nekonečných dat“ (Infinite opportunities from infinite data). Využila tak tuto příležitost k prezentaci nových produktů, služeb a řešení z portfolia Digital Enterprise, které zákazníkům z výrobního a procesního průmyslu umožňují reagovat na stále rychleji se měnící požadavky a podmínky trhu. Za tímto účelem kombinuje Siemens prvky z reálného a digitálního světa. Průmyslové podniky tak mohou využívat výhod automatizace, elektrifikace a digitalizace, aby mohly jednat flexibilně i udržitelně a zároveň ve velké míře využívat získaná data.

Vzhledem k tomu, že na ekologické stopě výrobků se nejvíce podílí dodavatelský řetězec, je dekarbonizace průmyslu výzvou, kterou musí řešit všichni účastníci řetězce společně. Siemens jako přední dodavatel automatizační techniky a průmyslového softwaru uvedl na trh zcela nové řešení pro účinné ověřování, výpočty a přenos informací o aktuální uhlíkové stopě výrobků (PCF). Systém SiGreen umožňuje výměnu dat o emisích v rámci dodavatelského řetězce a jejich kombinaci s vlastními produktovými údaji s cílem získat informace o skutečné uhlíkové stopě výrobku. Za tímto účelem iniciovala společnost Siemens vznik otevřené mezioborové sítě Estainium, aby výrobcům, dodavatelům, zákazníkům a partnerům umožnila výměnu důvěryhodných údajů o PCF. Díky podpoře SiGreen mohou firmy při sledování uhlíkové stopy svých výrobků přijímat cílená opatření ke snižování emisí, která budou mít vyčíslitelný dopad. Řízení emisí CO2 pomáhá podnikům na cestě k uhlíkově neutrální výrobě a umožňuje jim proměnit udržitelnost v rozhodující konkurenční výhodu.

siemens

V oblasti Siemens Industrial Edge vytvořila společnost nezávislé tržiště pro průmyslové zákazníky, které nabízí řešení z nejrůznějších odvětví. Slouží také jako transakční mechanismus pro Siemens Industrial Edge: jedná se o inovativní IT platformu, která umožňuje škálovatelné nasazení IT technologií v prostředí výrobního provozu. Kromě aplikací Siemens Edge pro diskrétní průmysl a obráběcí stroje již na tržiště začali umisťovat své produkty a služby i další poskytovatelé, jako jsou například Braincube, Cybus, SeioTec a Tosibox. Zákazníci tak mohou využívat širokou škálu softwarových komponent od různých poskytovatelů a výrobců, které mohou standardizovaným způsobem integrovat do svých výrobních procesů. Rozmanitá nabídka zahrnuje řešení pro konektivitu, ukládání dat, vizualizace nebo analýzy až po monitorování strojů a řízení spotřeby energie a majetku. Jako otevřená softwarová platforma tak Siemens Industrial Edge tvoří ideální základ pro vybudování ekosystému v rámci edge computingu.

Portfolio Industrial Edge se rozrůstá i na straně hardwaru. Například průmyslové počítače Simatic IPC427E s předinstalovanou akcelerační kartou Google Coral AI využívající procesorovou technologii nejnovější generace jsou dodávány v provedení Microbox, což je ideální platforma pro aplikace průmyslového edge computingu a umělé inteligence (AI).

V segmentu pohonné techniky Siemens ukazuje, nakolik je důležité zahrnout do konzistentního přístupu k digitalizaci i pohony. Softwarové řešení DriveSimBasic umožňuje simulaci, přizpůsobení a optimalizaci jednotlivých sestav pohonů a jejich chování ve strojích a zařízeních. Výrobci strojů a zařízení tak mohou rychle a snadno začít se simulací techniky pohonů a urychlit fázi jejich vývoje. Díky Analyze MyDrives Edge lze nyní pohony připojit také k platformě Industrial Edge, aby bylo možné analyzovat jejich data téměř v reálném čase.

Základem digitalizace průmyslu je průmyslová komunikace a sítě, identifikace a lokalizace
Společnost Siemens poprvé představila průmyslový 5G router pro rozvaděče – Scalance MUM853-1. Toto zařízení propojuje lokální průmyslové aplikace s veřejnými mobilními bezdrátovými sítěmi 5G, 4G (LTE) a 3G (UMTS). Lze ho například použít ke vzdálenému monitorování a servisu zařízení, strojů, řídicích prvků a dalších průmyslových přístrojů prostřednictvím veřejné sítě 5G, a to s maximální flexibilitou a vysokou rychlostí přenosu dat. Router může být také integrován i do soukromých sítí 5G, takže podporuje progresivní budoucí aplikace, jako jsou mobilní roboty ve výrobě, autonomní vozidla v logistice nebo aplikace v oblasti rozšířené reality pro servisní techniky.

Estainium

Služby společnosti Siemens pro digitální podnik (Digital Enterprise Services) přinášejí kombinaci odborných znalostí, konvenčních služeb a technologií orientovaných na budoucnost. Vytváří tak jedinečný a ucelený balíček, který podporuje podniky ze všech odvětví na jejich úspěšné a zároveň bezpečné cestě k digitální transformaci. Siemens na své virtuální akci představuje i specializované servisní řešení pro prediktivní údržbu zásob náhradních dílů – Predictive Services for Spare Parts. Digitální a efektivní řízení toku náhradních dílů, komplexní analýzy historických logistických dat o náhradních dílech a detailní řízení procesu opotřebení pomáhají zvyšovat dostupnost zařízení a snižovat náklady na skladování. Zároveň pak optimalizují zásoby náhradních dílů a zajišťují jejich neustálou aktuálnost.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens