Siemens uvádí do provozu jedno z největších zařízení na výrobu zeleného vodíku v Německu

Jedna z největších továren na výrobu zeleného vodíku v Německu, digitálně plánovaná a realizovaná společností Siemens, byla uvedena do provozu ve Wunsiedelu v Horních Frankách. Dobrý rok po oficiálním průlomu předali bavorský premiér Markus Söder, člen představenstva společnosti Siemens Matthias Rebellius a generální ředitelka Siemens Financial Services Veronika Bienert systém provozní společnosti WUN H2, kterou zastupovali jednatelé Thilo Rießner a Philipp Matthes.

Wunsiedel

 Obrázek: Energiepark Wunsiedel s novou vodíkovou elektrárnou.

V energetickém parku Wunsiedel lze nyní ročně vyrobit až 1 350 tun zeleného vodíku z regenerativní sluneční a větrné energie. K výrobě vodíku je použit elektrolyzér z nejnovější a nejvýkonnější produktové řady Siemens Energy s celkovým elektrickým výkonem 8,75 megawattů. „Silyzer 300“ je založen na technologii PEM, která se ideálně hodí pro použití s ​​regenerační energií. Zelený vodík má být využíván především v průmyslových a obchodních společnostech v regionu, ale také v automobilové dopravě. Pokud počítáte s regionálním nájezdem 150 kilometrů za den, 400 čtyřicetitunových nákladních vozidel na vodíkový pohon by s tímto množstvím mohlo jezdit bez CO₂ po celý rok.

Vodík siemens

Siemens Smart Infrastructure byl jako generální dodavatel zodpovědný za výstavbu celého systému a vybudování inteligentně monitorované a řízené energetické sítě. Odběratelem vyrobeného zeleného vodíku je regionální ekonomika – od sklářského a keramického průmyslu přes dopravní společnosti a dodavatele pro automobilový průmysl až po sousední pilu. V souladu s decentralizovaným přístupem je vodík distribuován koncovým zákazníkům primárně v okruhu cca 150-200 kilometrů (Severní Bavorsko, Durynsko, jižní Sasko a západní Čechy) prostřednictvím nákladních přívěsů. Díky výstavbě čerpací stanice H2 plánované na rok 2023 v energetickém parku Wunsiedel může být dekarbonizován také regionální vozový park užitkových vozidel.

„Vzhledem k tomu, že globální oteplování, energetická závislost a rostoucí náklady se stávají stále naléhavějšími problémy, skutečná řešení pro energetickou budoucnost jsou kritická,“ řekl člen představenstva a generální ředitel společnosti Siemens pro Smart Infrastructure Matthias Rebellius. “Projekt Wunsiedel je vynikajícím důkazem toho, jak vize a osobní iniciativa v kombinaci se správnou technologií a financováním mohou řídit rozvoj dodávek energie bez CO₂.”

Siemens Financial Services poskytuje podporu prostřednictvím inteligentního konceptu financování a má 45procentní podíl v provozní společnosti WUN H2. Dalšími akcionáři jsou Rießner-Gase z Lichtenfelsu, rovněž s 45 procenty, a Stadtwerke Wunsiedel (SWW) s deseti procenty.

Oficiální zprovoznění jedné z největších továren na výrobu vodíku v Německu: Člen představenstva společnosti Siemens Matthias Rebellius, šéf Siemens Germany Uwe Bartmann a Andreas Schmuderer, vedoucí Energy Performance Services, symbolicky předají láhve na vodu dvěma generálním ředitelům provozní společnosti WUN H2 , Thilo Rießner a Philipp Matthes, stejně jako bavorský premiér Markus Söder. Na obrázku zleva: Philipp Matthes, Uwe Bartmann, Andreas Schmuderer, Thilo Rießner, Matthias Rebellius, Veronika Bienert, generální ředitelka Siemens Financial Services, premiér Markus Söder, starosta Nikolas Lahovnic a výkonný ředitel SWW Marco Krasser.

Wunsiedel

 

“Projekty orientované na budoucnost potřebují solidní základ financování,” řekla Veronika Bienert, generální ředitelka společnosti Siemens Financial Services, finanční části společnosti Siemens AG. „Ve Wunsiedelu se nám společně s ekologickou bankou Norimberk jako externím věřitelem podařilo realizovat jedno z prvních bezregresního financování projektu, tedy bez ručení akcionářů, pro takový závod v Německu a prokázat tak ekonomickou proveditelnost.”

Ve Wunsiedelu je energetický obrat již realitou: obec s 10 000 obyvateli využívá 100 procent klimaticky neutrální energie a je soběstačná z hlediska elektřiny a tepla. Závod na výrobu vodíku bude propojen se stávajícím bateriovým úložištěm od společnosti Siemens a sousedních průmyslových společností. Ty mohou například využívat odpadní teplo nebo odštěpení kyslíku při elektrolýze. Vodík však také hraje ústřední roli v německé strategii dekarbonizace, pokud jde o to, aby mobilita, výroba oceli nebo chemický průmysl byly CO₂ neutrální. Protože vodík lze použít k realizaci mnoha procesů, které dříve vyžadovaly fosilní paliva – aniž by se při přeměně zpět na energii uvolňoval CO₂. Vodík je také důležitým akumulačním médiem pro regenerační energii.

Uvedením závodu na výrobu vodíku do provozu začíná ve Wunsiedelu komerční výroba energetického zdroje H₂. V současnosti se diskutuje o rozšíření systému na výkon 17,5 megawattu.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens