Siemens uzavřel partnerství se SAP a urychlí digitální transformaci průmyslu

Společnosti Siemens a SAP oznámily uzavření nového partnerství. Jeho cílem je využít odborné znalosti a zkušenosti obou firem a nabídnout zákazníkům softwarová řešení z oblasti řízení životního cyklu produktu, dodavatelského řetězce a správy aktiv, která je podpoří při zavádění inovací a tvorbě nových obchodních modelů. Cílem partnerství je urychlit globální transformaci a digitalizaci průmyslu. Na základě uzavřené dohody by se nabídky SAP a Siemens měly doplňovat tak, aby zákazníci získali první skutečně integrovaná a pokročilá řešení pro řízení životního cyklu produktu (PLM), dodavatelského řetězce a správu služeb a aktiv.

sap

Tato řešení pomohou vytvářet digitální postupy zahrnující všechny virtuální modely a simulace produktu s využitím obchodních informací, zpětné vazby a výkonových data v reálném čase a v průběhu celého životního cyklu.

„Chtějí-li firmy ve výrobním a zpracovatelském průmyslu zvyšovat produktivitu a flexibilitu a zrychlit zavádění inovací, je pro ně digitální transformace klíčová. Proto musí hledat nové cesty a strategie, které jim digitalizaci umožní,“ uvedl Klaus Helmrich, člen představenstva koncernu Siemens AG a generální ředitel Siemens Digital Industries. „Tato jedinečná spolupráce mezi dvěma předními představiteli odvětví představuje mnohem víc než jen vzájemné propojení jednotlivých řešení a rozhraní: jejím cílem je vytvořit skutečně digitální postupy sjednocující řízení životního cyklu produktu a aktiv s takovým obchodním modelem, který zákazníkům umožní další optimalizaci výroby.“

Informační sila a bariéry mezi fází vývoje výrobku a finálním byznysem se ve firmách hromadí celá desetiletí. Nové partnerství by mělo zákazníkům od těchto překážek odlehčit a poskytnout výrobcům, vývojářům produktů a manažerům služeb potřebné informace, aby dokázali rychle vytvářet a nabízet výrobky a služby podle konkrétních požadavků zákazníků.

„S tím, jak výrobci přicházejí se stále chytřejšími produkty, roste potřeba mít přístup k obchodním informacím v reálném čase a v rámci sítí všech zúčastněných týmů, aby bylo možné uvádět na trh inovace ještě rychleji,“ doplnil Thomas Saueressig, člen výkonné rady společnosti SAP. „Spojení technologických znalostí a zkušeností obou firem v unikátní nabídku obchodních procesů zaměřenou na Průmysl 4.0 umožní podnikům vytvářet digitální postupy pro celý životní cyklus produktu a aktiv. Toto ucelené řešení zvýší efektivitu spolupráce jednotlivých týmů napříč celou obchodní sítí, aby bylo možné navrhovat a dodávat inovativní výrobky produktivně, udržitelně a se ziskem.“

Do budoucna hodlají SAP a Siemens nabídnout nová řešení spojující jejich technologie, aby společnostem pomohly zkrátit dobu potřebnou k uvedení na trh pomocí dat kompatibilních s principy Průmyslu 4.0 a s využitím inteligentních aktiv a produktů. Podniky budou díky tomuto přístupu moci začlenit do procesu také poznatky zákazníků; od návrhu produktu až po servis a řízení aktiv. Prvním krokem v tomto partnerství bude začlenění softwaru Siemens Teamcenter do nabídky SAP jako klíčového prvku pro spolupráci v rámci životního cyklu produktu a správy produktových dat, a naopak zařazení řešení SAP® Intelligent Asset Management a SAP Project and Portfolio Management do nabídky Siemens pro dosažení maximální obchodní hodnoty pro výrobce a operátory. Obě společnosti budou spolupracovat na vývoji aplikací v oblasti uceleného řízení životního cyklu, aby zákazníkům pomohly vytvořit konzistentní digitální postupy, které zlepší celkovou produktivitu.

Zdroj zprávy: Siemens

siemens