Siemens vybuduje v Kielu jeden z největších pobřežních zdrojů energie v Evropě

siemens kiel

Německá společnost SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG si u koncernu Siemens AG zadala výstavbu dalších dvou pobřežních pobřežních řešení pro elektrické napájení SIHARBOR v kielském přístavu Ostuferhafen.

Projekt, jehož celková investice by měla dosáhnout přibližně 17 milionů eur, zahrnuje pobřežní řešení pro elektrické napájení pro výletní lodě a trajekty s frekvencí sítě 50/60 Hz a další elektrické napájení určenou pro trajekty s frekvencí sítě 50 Hz. Zařízení budou dodávat elektřinu, kterou lodě potřebují během pobytu v přístavu, z obnovitelných zdrojů energie na břehu namísto z palubních dieselových generátorů, které je tím pádem možné zcela vypnout.

siemens kiel

Propojení ukotvené lodi se systémem SIHARBOR funguje přes kabel, do speciální „zásuvky“. Nové pobřežní napájecí systémy budou patřit mezi největší zařízení svého druhu v Evropě. Po dokončení projektu koncem roku 2023 bude kielský přístav schopen zásobovat zelenou energií až šest lodí současně na všech svých hlavních terminálech pro osobní i nákladní dopravu a trajekty. Tento systém se již používá například v přístavech Lübeck či Hamburk.

siemens kiel

 

„Připojení lodí k pobřežní síti má obrovský ekonomický a ekologický dopad. Lodě ušetří drahé palivo, provozovatelům přístavů se otevírají nové obchodní modely a zaměstnanci přístavu i obyvatelé budou mít prospěch z výrazného snížení hluku a znečištění,“ vysvětluje Markus Mildner, ředitel Siemens eMobility.

Siemens má na starosti plánování realizace, dodávku, montáž, kabeláž a uvedení do provozu všech zařízení a konstrukčních prvků potřebných pro provoz pobřežních napájecích systémů SIHARBOR, dále nezbytné stavební, inženýrské a hydraulické práce a celkové uvedení systému do provozu.

Spolupráce s provozovatelem přístavu v Kielu vstupuje do další fáze
Společnost Siemens získala novou zakázku na základě celounijního výběrového a vyjednávacího řízení s předběžnou kvalifikační soutěží. „Siemens byl pro nás silným partnerem již v předchozím projektu pobřežních napájecích systémů. A opět předložili ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Těšíme se tak na další spolupráci,“ uvedl dr. Dirk Claus, jednatel SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG. Nový pobřežní napájecí systém v Ostuferhafenu navazuje na úspěch dřívější spolupráce – stávající pobřežní napájecí systémy v Ostseekai, Schwedenkai a Norwegenkai vybudovala rovněž společnost Siemens.

siemens kiel

Dvě elektrárny nabídnou až tři možnosti napájení
Projekt výstavby v přístavu Ostuferhafen zahrnuje dva pobřežní napájecí systémy schopné zásobovat až tři námořní plavidla současně. První z nich je navržena tak, aby mohla zásobovat až dva trajekty nebo výletní lodě, a připojuje čtyři kotviště v Ostuferhafenu k pobřežnímu napájení. Má výkon 16 MVA a může zásobovat výletní lodě a trajekty s frekvencí 50 nebo 60 Hz a napětím 6,6 kV nebo 11 kV. Druhý napájecí systém s frekvencí sítě 50 Hz je určena výhradně pro nákladní lodě a lodě typu RORO a zásobuje dvě kotviště napětím 6,6 kV nebo 11 kV s maximální kapacitou 5 MVA.

siemens kiel

Bezemisní budoucnost
Rozšíření pobřežní energetické infrastruktury je jedním z prioritních projektů společnosti SEEHAFEN KIEL. Dlouhodobě sleduje jasnou strategii udržitelnosti, jejímž cílem je dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality. Kromě vlastního přechodu na udržitelné zdroje energie a inovativních řešení pro ochranu klimatu chce přístav využít svou pobřežní energetickou infrastrukturu k vytvoření pobídek pro lodní společnosti zaměřených na snižování emisí uhlíku, když jsou jejich plavidla v přístavu. „Pobřežní napájecí systémy jsou klíčovou součástí našich snah o udržitelnost. Doufáme, že od roku 2024/25 využijeme naši infrastrukturu pro zásobování šesti lodí, aby přibližně 80 % všech lodí mohlo být během kotvení připojeno k elektrické síti,“ dodal D. Claus. Kromě nižších emisí CO2 snižuje připojení lodí k pobřežní síti během kotvení i celkovou hladinu hluku a znečištění.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens