Sinumerik One Dynamics: Siemens přináší nové technologické balíčky pro vyšší kvalitu obrobků

mindsphere

Společnost Siemens představila novou verzi softwaru NCU-SW 6.14, která obsahuje tři výkonné technologické balíčky vytvořené exkluzivně pro CNC systém Sinumerik One. Součástí Sinumerik One Dynamics jsou balíčky One Dynamics Operate, One Dynamics 3-axis milling a One Dynamics 5-axis milling. Jejich softwarové funkce podporují strojově orientované programování na pracovišti i výkonné obrábění programované v CAD-CAM systémech se zaměřením na vysokou kvalitu povrchu.

sinumeric

Balíček One Dynamics Operate podporuje účinné programování ve výrobních provozech na základě osvědčených obráběcích cyklů v systému Sinumerik a kvalitní CNC simulace obráběcích technik frézování a soustružení. Uživatelé navíc získávají širokou škálu možností pro přístup do NC programů a dokumentace o obrobcích. Umožňuje tak dosáhnout bezpapírové výroby a mj. i 3D vizualizace CAD dat ve výrobním prostředí ve velmi krátké době. Balíčky One Dynamics 3-axis milling a One Dynamics 5-axis milling obsahují CNC funkce Top Surface a Top Speed Plus pro prvotřídní řízení polohy a pohybu a dokonalý povrch obrobků. Jsou proto vhodné v oblasti provádění CNC programů z CAM systémů při volném obrábění povrchů.

Funkce Top Surface zkontroluje a optimalizuje geometrická data z CAM systému během CNC zpracování s využitím inteligentního algoritmu. Zajistí tak vysokou kvalitu při frézování komplexních volných povrchů. To přináší výhody zejména v případě geometricky komplexních komponent pro formy, kde je zvláštní důraz kladen na kvalitu povrchu, přesnost formy a efektivitu výroby, především v oblasti výroby nástrojů a forem, letadel nebo zdravotnické techniky. Nová technologie filtrů Top Speed Plus dokáže zvýšit dynamiku, aniž by docházelo k mechanickým vibracím stroje, a spolehlivě tak udržet potřebnou přesnost kontur. V závislosti na konkrétním využití se tím může doba obrábění zkrátit až o 30 procent, což snižuje náklady frézování s pomocí CNC programů ze systémů CAM a zvyšuje efektivitu výroby.

siemens

Až na několik málo výjimek nevyžadují funkce Sinumerik One Dynamics žádné dodatečné úkony při zprovoznění. Jakmile dojde k jejich aktivaci, jsou okamžitě k dispozici obsluze stroje. Jelikož se jedná o softwarové funkce v rámci CNC řízení, není potřeba nijak zasahovat do provozu stroje či jeho mechaniky. V případě vysokých nároků na kvalitu a rychlost obrábění může výrobce stroje přidat další volitelné CNC funkce systému Sinumerik nad rámec balíčků Sinumerik One Dynamics. Ty však musí následně aktivovat a nastavit jejich parametry podle jednotlivých strojů a přizpůsobit jejich statice a dynamice.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens