SKF a Goldwind spolupracují na vybudování inteligentního systému řízení energie a uhlíku v Číně

skf

V rámci rozsáhlé spolupráce zaměřené na udržitelnost, SKF a čínský výrobce větrných turbín Goldwind spolupracovali na vybudování prvního inteligentního systému řízení energie a uhlíku v továrně SKF v Dalianu v Číně. Společnosti rovněž spolupracovaly při využívání zelené elektřiny ke snížení emisí uhlíku z výrobních závodů SKF po celé Číně.

Inteligentní systém řízení energie a uhlíku v závodě SKF v Dalianu je založen na analýzách spotřeby energie, emisí uhlíku a provozu zařízení. Přijímá pokročilou technologii cloudové platformy, jejímž cílem je dosáhnout transparentnosti spotřeby energie a emisí uhlíku, stejně jako včasného upozornění o provozu zařízení, spotřebě energie a identifikaci příležitostí k úsporám energie.

Systém je v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce, což umožňuje továrně SKF v Dalianu vytvořit komplexní databázi zahrnující spotřebu energie, účinnost a související emise uhlíku. Poskytuje také podrobnou analýzu spotřeby energie a spolehlivou diagnostiku úspory energie na základě shromážděných dat.

SKF a Goldwind také spolupracovaly na pilotním nákupu zelené elektřiny a v rámci RE100, zvýšily podíl využívání obnovitelné energie v pobočkách SKF v Číně s 18,23 GWh obnovitelné energie zakoupené k dnešnímu dni v roce 2022.

S využitím svých odborných znalostí v oblasti výzkumu a vývoje, technologií a úspěšných aplikačních zkušeností v mnoha průmyslových odvětvích budou SKF a Goldwind pokračovat ve spolupráci na provádění hloubkového výzkumu a vývoje nových dílů větrných elektráren. Oblasti zájmu zahrnují konstrukci systému hlavní hřídele, poskytování nových materiálů ložisek, zkoumání nových procesů a nové konstrukční návrhy pro vývoj jednotek a nových produktů. SKF a Goldwind budou také podporovat využití inteligentních válečků při testovacím vývoji, spolupracovat na modelech a metodách diagnostiky provozu a údržby ložisek a pracovat na posílení digitální spolupráce za účelem společné podpory zelené chytré větrné energie s cílem neustále optimalizovat udržitelnost.

Rob Jenkinson, Net Zero Program Manager ve společnosti SKF, řekl: „SKF pokračuje ve vytváření udržitelných a nízkouhlíkových produktů a řešení pro průmysl a má pevný cíl dosáhnout uhlíkové neutrality ve výrobě a provozu do roku 2030 a do roku 2050 v celém dodavatelském řetězci. Jsme úzce spjati s Goldwind v našich postojích a ambicích v oblasti udržitelnosti a úzká spolupráce a partnerství tohoto druhu jsou životně důležité, pokud má svět dosáhnout uhlíkové neutrality včas, aby se zabránilo katastrofální změně klimatu. Tím, že se Goldwind a SKF zaměřují na praktickou a rychlou akci, významně přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů právě teď i v budoucnu.“

Hu Jiang, výkonný ředitel a generální ředitel Beijing Etechwin Electric Co. Ltd (zcela vlastněná dceřiná společnost Goldwind), uvedl: „Goldwind nešetří úsilím, aby pomohl svým partnerům vykročit směrem k udržitelné budoucnosti. Jsme potěšeni, že jsme s SKF dosáhli několika důležitých milníků a udělali velký krok k realizaci našeho uhlíkově neutrálního cíle ve výrobě. Goldwind se vydal na cestu uhlíkové neutrality zajištěním 100% využívání zelené elektřiny mezi hlavními dodavateli do roku 2025 a dosažením 100% recyklace produktů Goldwind do roku 2040. Budeme oddaní našim původním aspiracím a budeme pokračovat v naplňování našeho poslání inovací pro světlejší zítřky.“

V roce 2021 s technickou podporou Švédského institutu pro výzkum životního prostředí IVL, dosáhly větrné turbíny Goldwind GW155-4.5 a GW136-4.2 využívající ložiska SKF navržená a vyrobená pro snížení dopadu na životní prostředí, první čínskou certifikaci Environmental Product Declaration (EPD) pro větrné turbíny.

Zdroj zprávy: SKF
SKF