SKF a Televic GSP usilují o spolupráci při poskytování pokročilých informací o údržbě pro provozovatele kolejových vozidel

SKF Televic GSP

Společnosti SKF a Televic GSP podepsaly dohodu o společném záměru (LOI), prozkoumat možnosti spolupráce za účelem zvýšení spolehlivosti parku kolejových vozidel zákazníků a snížení nákladů na údržbu poskytováním monitorování stavu a analýzy dat nové generace.

SKF a Televic GSP oznámily záměr spolupracovat s cílem podnítit vývoj a inovace zlepšení možnosti údržby založené na stavu pro provozovatele kolejových vozidel. Cílem potenciální budoucí spolupráce je spojit více než 100 let zkušeností společnosti SKF s rotačními stroji vynikajícími v osvědčených algoritmech a chytrých řešeních pro detekci a diagnostiku poškození železničních ložisek, s odbornými znalostmi společnosti Televic GSP v oblasti hardwarových řešení montovaných na podvozky, určených pro sběr dat a špičkové výpočty.

skf Televic GSP

 

„Vidíme velkou hodnotu ve využívání externích kompetencí, které doplňují nabídku SKF. Televic GSP je důvěryhodným partnerem mnoha konstruktérů a provozovatelů vlaků, s dlouhou a úspěšnou historií ve vývoji a výrobě palubních řídicích a informačních systémů. S cílem spojit naše silné stránky, chceme podporovat inovace, které našim zákazníkům umožní provozovat jejich vlaky spolehlivěji a s méně prostoji kvůli zbytečné údržbě nebo neplánovaným odstávkám. To jsou důležité kroky ke splnění a dokonce k překonání cílů jak udržitelnosti, tak podnikání,“ říká Maurizio Giovannelli, ředitel pro železnice v SKF.

Ambicemi SKF a Televic GSP při prozkoumávání spolupráce je vyvinout komplexní digitální řešení – od sběru dat až po vizualizaci a reportování využitelných informací – s cílem poskytnout klíčové informace o údržbě. S cílem poskytnout bezpečné a spolehlivé prodloužení intervalů údržby – prostřednictvím plně nasazených pokročilých algoritmů pro analýzu dat, znalostí aplikací ložisek a plně integrovaných služeb životního cyklu produktu – umožní provozovatelům vlaků zkrátit prostoje, zatímco praktické poznatky o kolejových vozidlech zvýší dobu provozuschopnosti a dostupnost vlaků.

Televic GSP skf

Lieven Danneels, generální ředitel společnosti Televic GSP, říká: „Těšíme se na další diskuse a dohody na cestě ke komerčnímu pracovnímu vztahu se společností SKF. Cesta vpřed je v přístupu založeném na datech ke strategiím řízení rizik a údržby. To v konečném důsledku umožní tomuto odvětví činit lepší rozhodnutí na základě dat a smysluplných použitelných informací.

Televic GSP skf

Cílem společnosti SKF je stát se nezpochybnitelným lídrem v odvětví výroby ložisek. Toho chceme docílit nabízením řešení, která snižují tření a emise CO2 a zároveň zvyšují provozuschopnost a výkonnost strojů. Naše výrobky a služby v oblasti rotačních hřídelí zahrnují ložiska, těsnění, řízení mazání, umělou inteligenci a bezdrátovou bezdemontážní diagnostiku. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a disponuje přibližně 17 000 distribučními místy po celém světě. Celkové prodeje za rok 2021 dosáhly 81 732 milionů švédských korun a počet zaměstnanců činil 42 602. www.skf.com

® SKF je registrovaná obchodní značka SKF Group.

Zdroj zprávy: SKF
SKF