SKF představuje nový strategický rámec včetně decentralizovaného provozního modelu

skf

SKF má něco, čím se může pochlubit jen málo průmyslových společností: hluboké znalosti téměř všech průmyslových aplikací. Kdekoliv se něco točí, existuje možnost, že zde poskytují hodnotu výrobky, dovednosti či zkušení kolegové ze společnosti SKFv podobě vyšší provozní výkonnosti a nižších emisí.

Naší největší silou a klíčem k úspěchu je schopnost společnosti SKF uspokojit komplexní potřeby zákazníků v celé řadě odvětví a na různých geografických místech. Náš široký obchodní záběr nám poskytuje platformu pro zvyšování ziskového růstu, protože nám to umožňuje neustále cílit na nejzajímavější příležitosti.

Další příležitosti k ziskovému růstu SKF nám poskytují také hlavní megatrendy a větší investice do udržitelnosti, digitalizace, regionalizace a elektrifikace.

Společnost SKF je zkrátka dobře připravena posílit ziskový růst zacílením na příležitosti v oblastech, kde se silná tržní poptávka potkává s našimi schopnostmi vyniknout a poskytnout zákazníkům hodnotu.

Úspěšné provedení naší strategie vyústí v jinou společnost SKF, než kterou je nyní. Do roku 2030 bychom rádi:

 • Dosáhli rychlejšího růstu a zdvojnásobili obrat při lepších maržích  
 • Dokázali lépe se zaměřit a být efektivnější
 • Byli preferovaným technickým partnerem našich zákazníků
 • Byli na čele vývoje v oblasti udržitelných řešení

Strategický rámec jsme postavili na dvou koncepcích: chytře a čistě. „Chytře“ znamená nabízet našim zákazníkům ucelená individualizovaná řešení a také používat technologie pro zvýšení efektivity našich provozů. „Čistě“ odráží naši schopnost dosáhnout udržitelnějšího průmyslu při zajištění transparentního a zodpovědného našeho vlastního podnikání.

Tyto koncepce nás povedou na vzrušující cestě, na jejímž konci bychom se rádi stali více zaměřeným, inovativním a ziskovějším průmyslovým hráčem.

Do budoucna máme ambiciózní plány. S ohledem na řečené skupina zavedla aktualizované finanční cíle před necelým rokem, a než je pozměníme, chceme těmto smělým závazkům dostát.“

Podrobnosti strategického rámce SKF

Zajištění chytrého a čistého růstu 

Urychlíme ziskový růst, s důrazem na:  

 • Cílení na odvětví s velkým potenciálem růstu, kde má společnost SKF silnou pozici na trhu a konkurenční výhodu, např. vysokootáčkové stroje, elektrické pohony, zemědělství, větrná energetika, železnice, potravinářství či robotizace a automatizace.
 • Přeměnu automobilových provozů na ziskové a rostoucí segmenty, kde SKF bude čelním hráčem, např. elektromobily, užitková vozidla či náhradní díly. 
 • Vytváření nabídek pro vznikající odvětví, jako je výroba vodíku a zachytávání oxidu uhličitého, kde má SKF již dobrou pozici díky stávajícím technologiím, jako jsou magnetická ložiska.
 • Posílení základů pro opakované příjmy zjednodušením naší nabídky služeb a tím oslovením širšího trhu. Nové technologie a partnerství poskytnou lepší a snazší přístup k našim prostředkům analýzy dat a sledování stavu strojů.

Vhodná volba oblastí investování nám umožňuje zaměřit se na části našeho podnikání, které negenerují odpovídající zisky. Zde buď dosáhneme zlepšení výkonnosti, nebo je vyřadíme z našeho portfolia.

Za účelem plnění úkolů naší ambiciózní růstové agendy jsme určili čtyři hlavní akční prostředky:

1. Zvýšení tempa a dopadu inovací a vývoje nových technologií
Zaměření na vývoj technologií a řešení, které našim zákazníkům pomohou zlepšit jejich provozy a snížit emise. S využitím znalostí souvisejících produktů urychlíme vývoj nových zákaznických nabídek a řešení. Postupně hodláme zvýšit výzkumné a vývojové kapacity přibližně o 50 %, což nám pomůže uchopit více příležitostí k růstu.

2. Digitalizace celého hodnotového řetězce
Učinili jsme výrazný pokrok v digitalizaci výrobních provozů SKF. V rámci naší cesty s cílem stát se ještě přínosnějším partnerem pro naše zákazníky, provedeme investice v oblasti propojení hodnotového řetězce: zákazníci, prodej, logistika, výroba, dodavatelský řetězec a výzkum a vývoj. Cílem je usnadnit spolupráci s naší společností a činit chytřejší rozhodnutí v rámci našich vlastních provozů.

3. Pokračování investic do automatizace a regionalizace
Nadále budeme zvyšovat naše investice do nemovitostí, továren a vybavení a podporovat tak naše růstové ambice. Prostřednictvím těchto investic se zvýší míra regionalizace v Asii z přibližně 60 % na více než 85 % a v Americe přibližně ze 40 % na cca 60 %, čímž dále zvýšíme naši konkurenceschopnost a schopnost dosáhnout ziskového růstu.

Vyšší investice budou financovány různými aktivitami, abychom zvýšili náš čistý provozní kapitál a nadále snižovali náklady. Toto úsilí bude podporováno novou provozní strukturou a více regionalizovaným hodnotovým řetězcem.

4. Decentralizovaná organizační struktura s jasně danými odpovědnostmi
Nový provozní model a nová organizační struktura společnosti SKF posouvá provozní a finanční odpovědnosti co nejblíže k zákazníkovi.

 • Čtyři průmyslové regiony:Amerika, Evropa, Střední východ, Afrika, Indie, jihovýchodní Asie, Čína a severovýchodní Asie – dále rozšiřujeme schopnosti našich největších a nejziskovějších podniků, které mohou sloužit zákazníkům rychleji a pružněji.  
 • Jeden globální automobilový sektor:Vytváříme odpovědnost a transparentnost nezbytné pro zvýšení ziskovosti a zacílení portfolia. Vyšší autonomie postupně také zlepší strategickou flexibilitu.
 • Šest samostatných a rozvíjejících se sektorů:Těsnění, mazání, letecký průmysl, námořní průmysl, magnetická ložiska, RecondOil – vytváříme zacílení nezbytné pro rozvoj ziskovosti sektorů a hledáme také příležitostí k růstu nad rámec oblasti rotačních strojů.

Štíhlá centrální funkce dále poskytuje globální podporu.

Zdroj zprávy: SKF

SKF