SKF spouští nástroj, který má pomoci průmyslu řešit emise uhlíku

skf

Společnost SKF oznámila uvedení nového, volně dostupného nástroje, který má pomoci průmyslu lépe porozumět a řešit své uhlíkové emise. Přístup je možný na těchto stránkách a uživatelé získají přístup k řídicímu panelu, kde mohou prozkoumat, jak jsou distribuovány emise CO2 související s výrobou a různými fázemi používání ložisek v různých průmyslových odvětvích. Panel poskytuje názorné příklady založené na tom, jak se emise liší v různých místech napříč průmyslovými aplikacemi.

Uživatelé pak mají možnost získat podrobnější odhad pomocí softwarového nástroje SKF Bearing Select přidáním několika údajů. Uživatel získá odhadované emise CO2 pro jedno valivé ložisko*, které ilustrují odhadované emise související s danou výrobní fází a ze ztrát energie třením a spotřeby maziva během provozu. Uživatel si může stáhnout zprávu s podrobnostmi o těchto odhadech, které mohou být podkladem pro vylepšení aplikace z hlediska udržitelnosti.

skf co2

Tento nástroj také nabízí příležitost spojit se s odbornými aplikačními inženýry SKF, kteří mohou poskytnout podrobný přehled o specifických emisích uhlíku pro ložiska a o tom, jak lze zákaznickou aplikaci optimalizovat, za účelem snížení spotřeby energie a odpovídajících emisí v budoucnu.

Johan Lannering, vedoucí oddělení udržitelnosti ve společnosti SKF k tomu uvedl: „Zlepšení výkonu zákaznické aplikace v oblasti udržitelnosti vyžaduje pochopení celého životního cyklu na základě konkrétních aplikačních dat. Věřím, že nástroj, který spouštíme, našim zákazníkům usnadní pochopení a urychlení této cesty.“

„Usilovně pracujeme na tom, abychom pomohli našim zákazníkům dosáhnout významného snížení spotřeby energie a vzniku uhlíku tím, že naše produkty budou lehčí, účinnější, vydrží déle a budou opravitelné. Stejně tvrdě pracujeme na snížení emisí uhlíku souvisejících s našimi vlastními výrobními operacemi a dodavatelským řetězcem v souladu s našimi cíli Net Zero.“

Mezi aplikační oblasti, které si uživatelé mohou vybrat pro výpočet využití, patří průmysl zpracování kovů, těžební průmysl, zpracování nerostů a cementárenský průmysl. Dále pro aplikace v kolejových vozidlech, fluidní technice, v zařízeních pro manipulaci s materiálem a elektromotorech, přičemž v budoucnu se plánuje zahrnutí dalších průmyslových odvětví.

*K dispozici od 30. května

Cílem společnosti SKF je stát se nezpochybnitelným lídrem v odvětví výroby ložisek. Toho chceme docílit nabízením řešení, která snižují tření a emise CO2 a zároveň zvyšují provozuschopnost a výkonnost strojů. Naše výrobky a služby v oblasti rotačních hřídelí zahrnují ložiska, těsnění, řízení mazání, umělou inteligenci a bezdrátovou bezdemontážní diagnostiku. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a disponuje přibližně 17 000 distribučními místy po celém světě. Celkové prodeje za rok 2021 dosáhly 81 732 milionů švédských korun a počet zaměstnanců činil 42 602. www.skf.com

® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

Zdroj zprávy: SKF
SKF