ŠKODA Academy se zaměřuje na digitální odborné vzdělávání a nabídku vzdělávání dospělých

škoda

ŠKODA Academy v uplynulém roce využila pandemii koronaviru k tomu, aby důsledně vsadila na online nabídku vzdělávání. Žáci a studenti firemního vzdělávacího zařízení přitom profitují z pestrého programu virtuálních kurzů, který je neustále rozšiřován. Velký zájem je zejména o IT kurzy, které už absolvovalo více než 4 100 zájemců. Kromě toho společnost výrazně pokročila i ve vzdělávání zaměstnanců v oblasti elektromobility: do dnešního dne speciální školení absolvovalo více než 16 500 zaměstnanců.

Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast personalistiky, vysvětluje: „Rychle, efektivně a pragmaticky jsme zareagovali na pandemii koronaviru tím, že jsme důsledně digitalizovali naší nabídku odborného vzdělávání i vzdělávání dospělých. Naši žáci, studenti a zaměstnanci z tohoto posunu směrem k vyšší digitalizaci profitují a mohou se teď vzdělávat jednoduše a pohodlně z domova. Transfer poznatků je tím zajištěn i v době pandemie. Děkuji vedoucímu ŠKODA Academy Aloisi Kauerovi a jeho týmu za bezproblémový přechod z prezenční formy výuky na online výuku.“

škoda akademy

Apple akademie s panem Vyhnálkem 20.1.2021.

Alois Kauer, vedoucí ŠKODA Academy, zdůrazňuje: „Naše ŠKODA Academy v minulém roce dokázala, že je i ve složitých podmínkách schopna plnit své úkoly v oblasti vzdělávání. Od roku 2013 jsme do vzdělávacích programů a technického vybavení investovali více než 340 milionů korun – a to se v této náročné době vyplácí. Jen IT kurz v minulém roce absolvovalo 4 100 účastníků, více než 16 500 zaměstnanců už je proškoleno v oblasti elektromobility. V této cestě důsledně pokračujeme a naši nabídku odborného vzdělávání i vzdělávání dospělých budeme dále rozšiřovat.“

Stejně jako výrobu v českých závodech bylo v první vlně pandemie covid-19 nutné zastavit i provoz oblasti vzdělávání. ŠKODA Academy v reakci na to obsahy kurzů urychleně digitalizovala, přičemž například vsadila na živě vysílané webináře. Už před pandemií koronaviru společnost ŠKODA AUTO investovala do zařízení potřebného pro distanční výuku žáků a studentů. Podnikové učiliště navíc vyvinulo nové nástroje online výuky.

Na podporu zaměstnanců a vedoucích pracovníků při přechodu na mobilní práci spustila společnost ŠKODA AUTO projekt #STRONGERTOGETHER. Zaměstnanci ŠKODA AUTO mají k dispozici jak technické prostředky a vybavení, tak i odbornou podporu ve formě materiálů, průvodců a kurzů k efektivnímu zvládání mobilní práce. S novým způsobem vedení lidí na dálku se musejí popasovat i členové managementu. ŠKODA Academy proto vytvořila příručky a nabízí kurzy, jejichž cílem je usnadnit vedoucím pracovníkům tuto novou roli.

Připraveni na budoucnost: školení elektromobility a vzdělávací kurzy IT
Souběžně s rozsáhlou digitalizací v souvislosti s pandemií covid-19 pokračovaly školící programy společnosti ŠKODA AUTO na téma elektromobilita. Do dnešního dne tyto programy, zavedené v roce 2016 a určené pro zaměstnance, žáky i pracovníky dodavatelských firem, absolvovalo už více než 16 500 zaměstnanců. Od roku 2017 absolvují školení elektromobility, na míru sestavené podle jejich učebního oboru, také všichni žáci středního odborného učiliště. V roce 2020 nabídla společnost ŠKODA AUTO další kurzy v této oblasti: do dnešního dne tento školící program absolvovalo více než 700 účastníků.

V rámci digitální transformace dále roste i význam IT školení. Společnost ŠKODA AUTO přitom pokrývá celé spektrum vzdělávání: od prostého školení až po ucelené vzdělávací programy v oblasti informačních technologií. Škodováci se tak mohou například nechat vyškolit na pozici Junior Data Analyst. Automobilka přitom klade mimořádný důraz na to, aby byly vždy využívány nejmodernější technologie, které jsou běžné v reálném profesním životě, například v oblastech hydrauliky a pneumatik nebo v oblasti kontrolních systémů Současně společnost ŠKODA AUTO v oblasti vzdělávání sází na aktuální trendy a například v oblasti e-learningu používá live a online formáty s využitím prvků gamifikace (tzv. škola hrou). K dispozici je také platforma pro virtuální spolupráci DEON.

V souvislosti s aktuální koronavirovou situací nabízí ŠKODA AUTO po domluvě s Odbory KOVO od 18. 1. 2021 výrobním/režijním dělníkům (od 25. ledna pak i technickohospodářským pracovníkům, jejichž oblast práce mobilní práci neumožňuje), kterým byla nařízena karanténa, možnost využívat po domluvě s přímým nadřízeným režim mobilní práce prostřednictvím prohlubování kvalifikace. Tento pilotní projekt vytvořený ve spolupráci a po dohodě s Odbory KOVO je postaven na bázi důvěry a odpovědnosti společnosti jako zaměstnavatele za zdraví a příznivé životní a pracovní podmínky zaměstnanců. Vyžaduje také férový a odpovědný přístup ze strany každého zaměstnance.

Atraktivní: široká nabídka spolupráce s mnoha výhodami pro studenty a žáky
Společnost ŠKODA AUTO spolupracuje se zhruba 20 vysokými školami v České republice, například formou odborných praxí nebo vypracování závěrečných prací, aby podpořila spolupráci mezi průmyslem a akademickou sférou. Absolventům vysokých škol se kromě toho otevírá celé spektrum možností, například možnost odborné stáže nebo účasti v trainee-programu, jehož součástí je i zahraniční praxe. Součástí této nabídky je i rozvojový a talentový program pro doktorandy, kteří v jeho rámci spolu s odborníky ze společnosti ŠKODA AUTO pracují na své disertační práci. Od roku 2019 oceňuje společnost ŠKODA AUTO nejlepší závěrečné práce Cenou Laurina & Klementa, honorovanou navíc i odměnou ve výši až 80 000 korun.

Zdroj zprávy: ŠKODA AUTO, a.s.
Škoda