ŠKODA AUTO je opět nejatraktivnějším zaměstnavatelem v ČR

škoda

Společnost ŠKODA AUTO již posedmé v řadě uspěla mezi studenty technických oborů jako nejatraktivnější zaměstnavatel. V průzkumu Universum obhájila také druhé místo mezi budoucími ekonomy. U studentů informačních technologií obsadila automobilka šestou pozici. Do průzkumu se zapojilo 11 119 studentů a absolventů z 63 vysokých škol. Podpora zejména technického vzdělávání prostřednictvím spolupráce se školami u nás i v zahraničí patří mezi dlouhodobé aktivity ŠKODA AUTO.

„Spolupráci s vysokými školami vnímáme jako oboustranně přínosnou aktivitu, která bude s rozvojem moderních technologií v automobilovém odvětví dále nabývat na významu,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. „Vzájemná podpora sdílení technologií a znalostí v oblasti vědeckého a aplikovaného výzkumu je důležitá pro úspěšnou budoucnost automobilového průmyslu i další zvýšení kvality vzdělávání v České republice.“

škoda auto

Opakované prvenství společnosti ŠKODA AUTO mezi studenty technických univerzit potvrzuje, že uchazeči o zaměstnání pozitivně vnímají výlučné postavení české automobilky a její zaměření na podporu inovací. Společnost dlouhodobě investuje do vývoje a výzkumu, moderních forem mobility, ale také do aplikace pokročilých prvků Průmyslu 4.0. Jen v roce 2019 směřovalo do technického vývoje rekordních 25 miliard korun a ŠKODA AUTO se tak znovu stala největším soukromým investorem v této oblasti v České republice.

Cenná jsou ale taktéž vysoká hodnocení od studentů ekonomických a IT oborů. Zvláště informační technologie představují již řadu let významnou součást rozvoje automobilky a jejich význam s prohlubující se digitalizací automobilů i výroby vozidel a jejich komponent dále poroste.

Globální průzkum Universum provádí šetření v České republice již sedmým rokem v řadě a zaměřuje se vedle hodnocení jednotlivých společností také na zjištění rozhodujících faktorů při výběru zaměstnavatele u studentů. Podle výsledků aktuálního ročníku jsou pro uchazeče z technických oborů nejvíce důležité vysoké budoucí výdělky, přátelské pracovní prostředí, úspěch vybrané firmy na trhu a příležitosti k dalšímu rozvoji.

ŠKODA AUTO se dlouhodobě soustředí na propojení akademické univerzitní sféry s praxí. V rámci středoškolského vzdělávání podporuje rozvoj studentů ve vlastním odborném učilišti a připravuje budoucí experty a manažery na firemní vysoké škole. S ostatními univerzitami pak spolupracují odborníci ze společnosti ŠKODA AUTO formou přednášek, workshopů, exkurzí či hackathonů. Automobilka nabízí vysokoškolákům také placenou stáž včetně možnosti odborného vedení závěrečné práce. Ty nejlepší projekty vyznamenává Cenou Laurina & Klementa. Absolventům automobilka nabízí např. mezinárodní Trainee program zahrnující například zahraniční stáž a zájemcům o doktorandské studium nabízí PhD program.

Společnost ŠKODA AUTO se věnuje rovněž vzdělávání zaměstnanců řadou volitelných školení určených k rozvoji odborných, jazykových nebo osobnostních dovedností a v rámci tzv. Akademie inovací organizuje sérii živých přednášek či webinářů na specializovaná témata o moderních technologiích. Oblíbenou formou rozšiřování znalostí jsou i neformální „inovační snídaně“, během nichž se zaměstnanci setkávají se zajímavými osobnostmi z různých oborů, čímž vzniká prostor pro vzájemnou inspiraci i spolupráci.

Zdroj zprávy: ŠKODA Auto a.s.
Škoda