ŠKODA AUTO podepsala v Mladé Boleslavi Memorandum o porozumění s Ministerstvem životního prostředí

ekologie

Další krok ke snížení zátěže životního prostředí, zvýšení udržitelnosti průmyslové výroby a rozvoji nízkoemisní a bezemisní mobility dnes učinily Ministerstvo životního prostředí ČR a společnost ŠKODA AUTO. Za účasti místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse a předsedy představenstva ŠKODA AUTO Klause Zellmera se obě strany prostřednictvím Memoranda o porozumění zavázaly ke spolupráci s cílem postupného snižování emisí skleníkových plynů a vytváření prostředí pro zajištění dlouhodobě udržitelné a konkurenceschopné výroby nízkoemisních a bezemisních vozidel. Dokument podepsali ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a členové představenstva automobilky ŠKODA AUTO Martin Jahn a Michael Oeljeklaus.

memorandum

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans prohlásil: „Prosperující automobilový průmysl je základem české ekonomiky. Je proto skvělé vidět, že soukromý sektor a vláda úzce spolupracují ve snaze společně prosadit ekologickou transformaci v České republice. Svět dopravy rychle směřuje k bezemisní budoucnosti a dnešní dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a společností ŠKODA AUTO ukazuje, že Česko je připraveno využít nových příležitostí, které s sebou přechod na elektromobilitu přináší.“

ŠKODA AUTO se v memorandu zavazuje k postupnému snižování emisí skleníkových plynů ve výrobě s cílem dosažení klimatické neutrality ve všech svých závodech v České republice v souladu s Pařížskou dohodou a cíli EU. Bude realizovat opatření v oblasti dekarbonizace a snižování negativních dopadů průmyslové výroby na životní prostředí na území České republiky v souladu se svou strategií NEXT LEVEL ŠKODA STRATEGIE 2030, reflektující environmentální ohleduplnost, sociální stabilitu a ekonomickou udržitelnost.

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Klaus Zellmer k tomu uvádí: „Abychom v České republice během tohoto desetiletí úspěšně zvládli transformaci našeho průmyslu, potřebujeme pro ni kontinuální podporu Evropské unie. V příštích pěti letech investujeme celkem 5,6 miliard eur do elektromobility a dalších 700 milionů eur do digitalizace. Součástí strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 je i elektrická modelové ofenzíva.“

Ministerstvo životního prostředí bude navrhovat a prosazovat takové legislativní úpravy, které umožní požadované snížení emisí skleníkových plynů a dalších environmentálních dopadů výroby osobních vozidel. Podpoří dekarbonizaci průmyslové výroby v České republice z evropských i národních zdrojů a ve spolupráci s dalšími resorty se bude zasazovat o rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury pro nízkoemisní a bezemisní vozidla.

„Nehledě na technologie MŽP dlouhodobě podporuje minimalizaci emisí v dopravě. Nejnovější naší aktivitou v tomto je od června běžící další výzva pro pořízení elektromobilů, aut na vodík i dobíjecích stanic pro veřejný sektor. Ruku v ruce s tím se soustředíme na rozvoj obnovitelných zdrojů energie z Modernizačního fondu. Důkazem toho jsou dvě aktuální výzvy v celkové alokaci ve výši 4 miliard korun na podporu OZE pro obce, pro které to může mít win-win efekt. S naší dotační podporou pořízený nový elektromobil jim může zároveň sloužit jako ideální místo pro ukládání energie, zejména v letních slunečních měsících. Chceme, aby naše kroky směrem k veřejnému sektoru, průmyslu a občanům měly násobný efekt,“ zdůraznila ministryně životního prostředí České republiky Anna Hubáčková.

Součástí memoranda je i důraz na rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v oblasti čisté mobility. Mladoboleslavská automobilka pokračuje v podpoře vybraných technických škol a učilišť tak, aby došlo k rozšíření a zkvalitnění výuky zaměřené na moderní výrobu osobních vozidel. V rámci úsporných opatření se zaměří na udržitelné nakládání s vodou a elektrickou energií. V neposlední řadě bude usilovat o rozvoj kompletního bateriového řetězce na území České republiky.

„Smysluplná elektromobilita není jen o výrobě elektrifikovaných vozů, ale o celém ekosystému navazujících služeb. Proto podporujeme a pomáháme koordinovat výstavbu dobíjecí infrastruktury a v následujícím období se zaměříme na další zvyšování dobíjecích výkonů. Jen tak můžeme naplnit ambiciózní cíle Zelené dohody pro Evropu,“ říká Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu a doplňuje ho Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky: „Naším jasně definovaným cílem je provozovat naše tři české výrobní závody s neutrálními emisemi CO2 do roku 2030. V Indii této mety dosáhneme již do roku 2025. Pracujeme na tom, aby v druhé polovině aktuální dekády pocházela veškerá elektrická energie pro závod v Mladé Boleslavi díky investici 112 milionů eur z obnovitelných zdrojů. Závod ve Vrchlabí je bilančně CO2 neutrální již od konce roku 2020. Díky dalším opatřením se nám rovněž podařilo v závodě v Kvasinách mezi lety 2010 a 2021 snížit spotřebu vody o více než 40 % a pracujeme na projektu využití vody z městských čistíren odpadních vod.“

V oblasti výroby je ŠKODA AUTO silným zastáncem trvalé udržitelnosti v celém hodnotovém řetězci. ŠKODA AUTO tak využívá elektřinu z obnovitelných zdrojů a například v Mladé Boleslavi přímo vyrábí baterie, což zásadně snižuje nároky na přepravu. Kromě toho jsou zde pro transportní účely využívány také dva nákladní vozy s elektrickým pohonem. Od roku 2030 mají být vozidla v českých a indických závodech vyráběna s nulovými emisemi.

Zdroj zprávy: ŠKODA AUTO a.s.
Škoda

 

ADK

Reklama