ŠKODA AUTO podporuje univerzitní vzdělávání zaměřené na elektromobilitu prostřednictvím roadshow ŠKODA iV DAY

ŠKODA AUTO dnes na Univerzitě Pardubice zahájila roadshow ŠKODA iV DAY, jejímž cílem je přiblížit studentům univerzit novinky z oblasti elektromobility. Akce trvá do konce října a celkem navštíví devět českých vysokých škol, zaměřených především na technické vzdělávání. Její součástí jsou přednášky a diskuze s odborníky, kteří zájemce seznámí s širokou paletou elektrických vozidel s označením iV, a to jak elektromobilů, tak plug-in hybridů. Studenti si mohou vystavené automobily za asistence expertů dopodrobna prohlédnout a k dispozici mají rovněž klíčové součásti elektrických vozidel, jako je trakční akumulátor, elektromotor nebo systém nabíjení. ŠKODA AUTO řadí podporu technického vzdělávání mezi priority své společenské odpovědnosti, a to na všech úrovních: od předškolní a základní přes středoškolskou a odbornou až po univerzitní.

roadschow skoda

ŠKODA DAY ROADSHOW, 22.9.2020 na Technické univerzitě VŠB v Ostravě.

Maren Gräf, členka představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Řízení lidských zdrojů říká: „Spolupráce společnosti ŠKODA AUTO s vysokými školami má dlouhou tradici. Automobilový průmysl nyní prochází zásadní transformací. Kvalitní technické vzdělání a podporu talentů tedy považuji za klíčové pro budoucnost naší společnosti.“

Dříve probíhaly dny otevřených dveří přímo v automobilce. Ve snaze být studentům nablízku začala společnost ŠKODA AUTO pořádat roadshow, která umožňuje navázat těsnější kontakt mezi experty a akademickým prostředím a oslovit více mladých talentů z různých technických oborů se zaměřením na elektrotechniku, IT a kyberbezpečnost a automobilový průmysl.

Roadshow ŠKODA iV DAY se zaměřením na elektrické automobily iV navštíví během pěti týdnů celou republiku. Z univerzity v Pardubicích zamíří vozy a jejich odborný doprovod mezi studenty v Liberci a Praze a přes Ostravu, Brno a Hradec Králové vzdělávací akci zakončí návštěva na vysoké škole v Plzni. Cílem je umožnit vysokoškolákům z technických oborů poznat novinky v dynamicky se rozvíjející oblasti elektromobility.

Akci provázejí přednášky a diskuze s experty z technického vývoje, výroby, logistiky a IT automobilky ŠKODA AUTO, kteří zájemcům představí kompletní nabídku elektrifikovaných vozidel s označením iV – od čistě elektrického SUV ENYAQ iV až po plug-in hybridní varianty SUPERB iV, OCTAVIA iV a OCTAVIA iV RS.

Vedle automobilů se studenti mohou blíže seznámit taktéž s hlavními komponenty elektrických automobilů, které tvoří trakční akumulátor, elektromotor a nabíjecí soustava. V oboru elektrotechniky je nyní velká poptávka po mladých expertech a podle zkušeností z akademického prostředí je nezbytné tuto oblast co nejvíce podpořit. ŠKODA AUTO proto již na začátku letošního roku spustila pro absolventy vysokých škol tzv. Tech Trainee program, který má za cíl vyhledat talentované uchazeče především pro oblasti elektromobility a digitalizace a během roční přípravy seznámí mladé adepty s nezbytnými základy pro žádané a specializované profese.

ŠKODA AUTO řadí podporu vzdělávání mezi čtyři hlavní priority své společenské odpovědnosti, a to na všech úrovních. Automobilka kupříkladu nedávno spustila projekt EDU.LAB, který zábavnou formou představuje nejmodernější technologie žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Edukativní koncept mobilní laboratoře zahrnuje jak ukázky pokročilých technologií, tak interaktivní expozice, na nichž si mohou účastníci špičkové prvky sami vyzkoušet. Jsou zde nejen stanoviště umělé inteligence a 3D tisku, virtuální a rozšířené reality, ale také předvedení možností termovize nebo schopností kooperujících robotů. Projekt má za cíl představit studentům moderní technologie a přiblížit jim možnosti technického vzdělávání. Automobilka chce společně s partnerskými společnostmi ABB, Prusa Research, Scania a Západočeskou univerzitou v Plzni motivovat žáky se zájmem o tuto oblast k volbě vhodného technického středoškolského studia. Projekt probíhá od září do listopadu na vybraných základních školách po celé České republice, které tato mobilní laboratoř navštíví.

ŠKODA AUTO se podpoře zejména technického vzdělávání v České republice věnuje dlouhodobě. V loňském roce předala školám celkem 410 učebních pomůcek a zároveň podpořila výzkumné projekty na vysokých školách částkou převyšující 100 milionů korun.

 

Program roadshow ŠKODA iV DAY:

Datum Univerzita
22. 09. 2021 Univerzita Pardubice (Fakulta elektrotechnická, Dopravní fakulta Jana Pernera)
04.10.2021 Technická univerzita v Liberci (Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Fakulta strojní)
05.10.2021 Česká zemědělská univerzita v Praze (Technická fakulta, Provozně ekonomická fakulta)
06.10.2021 České vysoké učení technické v Praze (Fakulta elektrotechnická,Fakulta strojní, Fakulta informačních technologií)
07.10.2021 Vysoká škola ekonomická v Praze (Fakulta informatiky a statistiky)
11.10.2021 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Fakulta elektrotechniky a informatiky)
13.10.2021 Vysoké učení technické v Brně (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta informačních technologií)
Datum Univerzita
14.10.2021 Univerzita Hradec Králové (Fakulta informatiky a managementu)
20.10.2021 Západočeská univerzita v Plzni (Fakulta strojní)

Zdroj zprávy: ŠKODA AUTO a.s.
Škoda