ŠKODA AUTO pokračuje ve spolupráci s AMSP ČR, letos se stala partnerem projektu Rok nových příležitostí 2021

AMSP ČR

V letošním roce zahajuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, jejímž je ŠKODA AUTO generálním partnerem, nový projekt s názvem Rok nových příležitostí. Má za cíl ukázat živnostníkům a malým a středním firmám cesty ke zvládnutí změn vyplývajících z náročného ekonomického období a inspirovat je k využití nových přístupů v podnikání. Rok 2021 bude nepochybně rokem velkých změn, na něž je nutné se adaptovat. AMSP ČR chce proto přinést nové myšlenky a pomoci s hledáním příležitostí. Asociace za tímto účelem uspořádá řadu konferencí, podcastů, webinářů, edukačních kampaní a dalších aktivit, přičemž do některých se přímo zapojí i tuzemské zastoupení automobilky ŠKODA.

AMSP ČR

ŠKODA AUTO pokračuje ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, kterou zahájila v roce 2018. Letos se automobilka stává generálním partnerem projektu Rok nových příležitostí 2021, který chce ukázat malým a středním firmám i živnostníkům cesty ke zvládnutí změn vyplývajících z krizového postcovidového období. „Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR nás svými tématy oslovuje hned ve dvou rovinách. Živnostníci a podnikatelé tvoří významnou část našich zákazníků a kromě toho jsou malé a střední podniky páteří naší sítě autorizovaných prodejních a servisních míst. Po roce trvání nestandardní situace se můžeme podělit o zkušenosti ze spolupráce s těmito subjekty. Věřím, že pro členy asociace mohou být naše poznatky zajímavé a podnětné,“ vysvětluje zapojení české automobilky do projektu Rok nových příležitostí vedoucí obchodní organizace ŠKODA AUTO Česká republika Jiří Maláček.

Hlavní témata projektu jsou řešena ve 4 modulech. ŠKODA AUTO se bude tematicky podílet na 3 z nich. Modul II se věnuje novým přístupům k zákazníkům, k produktivitě a ke komunikaci s partnery. Představuje alternativní způsoby poskytování služeb v B2C a v B2B, nové formy komunikace se zákazníky, revizi produktového portfolia a nutnost jeho rozšíření. Modul III řeší řízení lidí na dálku, nové přístupy vedoucích a alternativní formy práce (práce z domova, zapůjčení zaměstnance, tipy, best practice, úskalí legislativy a podobně). Sem patří otázky motivace zaměstnanců, zvyšování jejich digitální gramotnosti nebo řešení konfliktů. Modul IV se zabývá marketingovými a technologickými trendy, jako jsou influencer marketing, využívání interaktivního marketingu, virální kampaně, digitální transformace, personalizace v digitálním obsahu, přínos 5G technologií, využití umělé inteligence či kybernetická bezpečnost. „Digitalizace je pro ŠKODA AUTO Česká republika zásadním tématem posledních let. S autorizovanými partnery se usilovně věnujeme jak proměně a digitalizaci prodejních prostor, tak rozšiřování a digitalizaci prodeje samotného. Naše zkušenosti jsou aplikovatelné i na podnikání členů asociace,“ doplňuje Miroslav Holan, vedoucí rozvoje prodejní sítě ŠKODA AUTO Česká republika.

Logo RNP 2021Rok nových příležitostí 2021 naplňuje cíle udržitelného rozvoje. AMSP ČR se svou činností v tomto projektu soustředí na vyšší ekonomickou produktivitu, a to především zaměřením na odvětví s vysokou přidanou hodnotou a na procesy, které podporují vznik a růst mikropodniků i malých a středních firem. Tím přispívá k podpoře trvalého a udržitelného hospodářského růstu. Asociace byla založena v roce 2001 a od té doby se stala hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky, živnostníky a dále spolky, cechy i sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů. Prostřednictvím odborných výborů je připomínkovým a podpůrným místem zejména pro novou legislativu, dále pro exportní politiku, výzkum, vývoj a inovace, financování, daně, sociální politiku, dotace a vzdělávání. Její hlavní aktivity směřují do 10 skupin malého a středního podnikání: digitalizace v podnikání, začínající podnikatelé, rodinné firmy, řemeslníci, ženy v podnikání, obchodní provozovny, malé restaurace, drobní pěstitelé, podnikatelé na venkově a podnikatelé ve věku 55+.

Zdroj zprávy: ŠKODA AUTO a.s.
Škoda