ŠKODA AUTO s partnery vydává průvodce bezbariérovou mobilitou a opět otevírá grantový program ŠKODA NEŘÍDIT

škoda

Společnost ŠKODA AUTO znovu podpoří mobilitu osob se zdravotním znevýhodněním. V rámci projektu ŠKODA NEŘÍDIT automobilka nyní vydává průvodce světem bezbariérové mobility, který osobám se zdravotním znevýhodněním pomáhá plně se zorientovat v možnostech zajištění vozu a jeho řízení. Ve spolupráci s Kontem Bariéry, stěžejním projektem Nadace Charty 77 na pomoc občanům s hendikepem, financuje také grantový program ŠKODA NEŘÍDIT určený pro tělesně postižené. V rámci grantu mohou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří dosud nemají řidičský průkaz a jejich zdravotní stav jim dovoluje řídit automobil, žádat o příspěvek až do výše 15 000 Kč na absolvování autoškoly. Uzávěrka žádostí je 15. května 2021. ŠKODA AUTO pomáhá osobám s hendikepem i řadou dalších programů. Podpora mobility bez bariér pro všechny patří dlouhodobě mezi hlavní aktivity v rámci společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO.

škoda neřídit

ŠKODA AUTO vyvíjí ucelený systém podpory bezbariérové mobility pro všechny, zahrnující veškeré stěžejní prvky a aktivity, které zásadně zkvalitňují život lidem se zdravotním hendikepem. Prostřednictvím tohoto systému společnost pomáhá osobám s hendikepem krátce po úrazu (podpora pěti rehabilitačních institucí), podporuje rozvoj komunity hendikepovaných (podpora České asociace paraplegiků – CZEPA) a zajišťuje jejich mobilitu (program ŠKODA Handy, grantové schéma na řidičské kurzy ŠKODA NEŘÍDIT, mapa bezbariérových míst ČR VozejkMap.cz, půjčovna vozů s úpravou na ruční řízení). V neposlední řadě podporuje i aktivní životní styl hendikepovaných, a proto se letos znovu stala generálním partnerem spolku Cesta za snem. S celkem osmi partnery realizuje projekty, které pomáhají zajistit bezbariérovou mobilitu a motivují lidi se zdravotním hendikepem k aktivnímu životu.

„Jako výrobce automobilů umožňujeme lidem každodenní mobilitu. To se samozřejmě týká i všech těch, kteří jsou kvůli zdravotním omezením odkázáni na speciální nabídky mobility odpovídající jejich potřebám. V rámci vlastních iniciativ a současně i jako dlouholetý partner různých subjektů se zasazujeme o rozsáhlou podporu každodenní bezbariérové mobility,“ říká Maren Gräf, členka představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů.

Grantový program ŠKODA NEŘÍDIT je určen pro tělesně postižené občany s průkazem ZTP nebo ZTP/P, kteří doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž hendikep umožňuje řídit osobní automobil. Finanční příspěvek na absolvování autoškoly až do výše 15 000 Kč obdrží žadatelé, kteří zašlou přihlášku a budou vybráni komisí složenou ze zástupců společnosti ŠKODA AUTO a Konta Bariéry. Projekt vznikl již v roce 2018 a od té doby ŠKODA AUTO podpořila 50 zájemců celkovou částkou 580 000 Kč. Uzávěrka letošních žádostí je 15. května.

V rámci programu vznikla nově také brožura, která slouží jako detailní průvodce bezbariérovou mobilitou. Společnost ŠKODA AUTO ji připravila ve spolupráci s organizacemi na pomoc zdravotně postiženým lidem: Kontem Bariéry, Centrem Paraple, asociací CZEPA a spolkem Cesta za snem. V příručce najdou začínající i aktivní řidiči s hendikepem řadu důležitých informací na jednom místě, například za jakých podmínek mohou řídit automobil, v kterých autoškolách mohou s tělesným omezením absolvovat výcvik, jak mohou financovat nákup vozidla nebo jaké úpravy lze ve vozech realizovat s ohledem na různé typy zdravotního znevýhodnění.

„Na invalidním vozíku sedím už patnáct let,“ říká Heřman Volf, předseda spolku Cesta za snem a dodává: „Společně s automobilkou ŠKODA AUTO a dalšími partnery jsme měli potřebu reagovat na fakt, že v Česku nejsou pro řidiče s hendikepem k dispozici ucelené aktuální informace na jednom místě. Mám radost, že se nám podařilo vytvořit souhrn informací a jasný postup od získání řidičského oprávnění až po výběr, financování a úpravy vozu dle konkrétních potřeb jednotlivců. Věřím, že průvodce mobilitou ŠKODA NEŘÍDIT se stane cenným zdrojem informací pro desítky tisíc řidičů s hendikepem v Česku.“

Společnost ŠKODA AUTO podporuje mobilitu hendikepovaných osob také prostřednictvím programu ŠKODA Handy, který držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P nabízí zvýhodněné podmínky při nákupu vozu a další služby. Speciálně proškolení prodejci pomáhají s poradenstvím při výběru modelu a výbavy ulehčující ovládání, s vyřízením státního příspěvku, volbou vhodné úpravy podle konkrétního zdravotního znevýhodnění či s vyřízením odpočtu DPH, ale také se zajištěním výhodného financování s nulovým úrokem. Do programu se zapojilo již 132 ze 180 prodejců značky v České republice, což významně zlepšuje dostupnost těchto služeb, a u vybraných obchodníků si lze vůz s úpravou na ruční řízení také zapůjčit. Jelikož program je určen pro všechny držitele průkazu ZTP a ZTP/P, společnost připravila ve spolupráci s asociací organizací neslyšících ASNEP video, ve kterém přibližuje možnosti programu ŠKODA Handy také neslyšícím osobám.

ŠKODA AUTO mimo jiné v roce 2020 podpořila partnerskou organizaci Cesta za snem při tvorbě pěti videoreportáží na téma bezbariérové mobility. Do široké řady projektů ve prospěch zdravotně znevýhodněných osob patří od roku 2018 i spolupráce s rehabilitačními ústavy umístěnými v Kladrubech, Hrabyni a v Lužích-Košumberk, kterým ŠKODA AUTO jen v minulém roce věnovala celkem částku 870 000 korun. Aby byla zajištěna mobilita klientů a zaměstnanců Centra Paraple, zapůjčila mu společnost ŠKODA v roce 2021 čtyři automobily. Zároveň byly i v letošním roce zapůjčeny dva přizpůsobené automobily ŠKODA OCTAVIA COMBI České asociaci paraplegiků – CZEPA, která je dává k dispozici svým klientům.

„Jako vozíčkářka vím, že je důležité si nejen pořídit automobil s ručním řízením, ale současně mít možnost zapůjčit si náhradní upravený vůz například v době opravy, aby moje mobilita byla zachována i v případě nouze. Díky vozům ŠKODA je mobilita našich klientů zajištěna. Zároveň díky aplikaci VozejkMap, kterou ŠKODA AUTO také podporuje, mohu na cestách najít bezbariérová místa, jež dosud sama nemám vyzkoušená,“ říká Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA.

Podpora mobility bez bariér patří dlouhodobě mezi hlavní aktivity v rámci společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO. Další oblasti, na které se domácí automobilka zaměřuje, zahrnují pomoc znevýhodněným dětem, posílení dopravní bezpečnosti a důraz na dostupnost a kvalitu technického vzdělávání.

ŠKODA AUTO a.s.